Candát, bázlivá ryba? Tento agresivní jedinec útočil na potápěče

Candát, taková bázlivá ryba, kterou je dost těžké ulovit, říkáte si? I tato ryba umí být velmi agresivní.