Články

Duben je měsíc, kdy jaro definitivně přebírá štafetu ročních období. Koruny stromů se velebně pohupují v rytmu aprílového waltzu, sluneční paprsky zlatě stehují blankytnou vlajku nebe. Ve smaragdové trávě se žlutě tetelí okolíky prvosenek, vzduch je plný vůní a ptačích trylků. Na světě je najednou tak krásně!

zdravé jídlo

Pro někoho je vaření potěšením a odreagováním, pro jiného každodenní nutností. Ale i v dnešním uspěchaném světě si můžeme najít chvilku a uvařit si to, na co máme chuť. Seznámil jsem se s rybářem, myslivcem a profesionálem v oboru kulinářského umění Martinem Liškou. Měl jsem to štěstí, že mi na talíři nabídl několik rybích specialit. Některé z nich vám teď nabídnu.

Lovecké náčiní sloužící k nabodávání ryb se vyvinulo už v době kamenné se zahrocené dřevěné hole, kterou naši předkové vykopávali ze země kořínky a zabíjeli drobné živočichy. Postupně se hrot tohoto nástroje zdokonaloval, byl opatřen zpětnými háčky a praxe ukázala, že při lovu ryb je toto náčiní účinnější, když má více hrotů.

přehrada

Většina z nás se podívá na tu dálavu a pak si řekne: Jak tady budu chytat? Pravda je, že ryby se drží v úživnějších částech nádrže, což je zpravidla poblíž břehu. Neplatí prostě vždy pořekadlo, že v dálce jsou louky zelenější a ryby větší. Kolikrát nám třeba i opravdu velké ryby doslova plují pod nohama a rybáři je loví v dálce.

Raci jsou bezobratlí živočichové, ale co se týče komunikace a chování, moc si nezadají s obratlovci. Jelikož nevydávají žádné cílené zvuky (nebo se o nich neví), musí používat jiné komunikační kanály. A jelikož se jim to daří a navzájem si vcelku dobře rozumí, jsou schopni i čilých společenských kontaktů, rodinných vztahů i sporů na život a na smrt.

Na začátku minulého století, kdy probíhaly první pokusy s lovem ryb pomocí elektrického proudu, se ukázalo, že střídavý proud má na ryby podstatně vyšší účinek, než proud stejnosměrný. Protože ale při jeho použití docházelo k častému poškození a úhynu ryb, nakonec se při vývoji a výrobě elektrických rybolovných agregátů uplatnil stejnosměrný pulzující proud, který je k vodním organizmům šetrnější.

jídlo ryby

Matjesy si můžeme připravit i ze sladkovodních ryb, jak známo. Vhodné jsou masitější ryby, které mají dostatek masa ve hřbetu. Mně se k této pochutině osvědčil především karas stříbřitý (stejně je přemnožený a neměli bychom ho pouštět), popřípadě i kapr do délky 50 cm.