Mořské

Pozná to občas každý. Čas se líně vleče. I ručičky hodinek jakoby zívaly s nakažlivou vláčností. Oženete se po dotěrné vose, která si chce udělat vířivku zrovna z vašeho malého piva. Číšník začal podřimovat u nejvzdálenějšího stolku. V tomhle horkém poledni u moře mu bez placení nikdo neuteče. Co se dá dělat, když není co dělat?

I když se to nám, suchozemcům, může zdát téměř nepředstavitelné, měkkýši sehráli na úsvitu lidských dějin na mnoha místech naší planety důležitou roli. Hlavně na mořských měkkýších závisela prosperita některých lidských komunit, ale známe i některé vnitrozemské kmeny, u kterých podstatnou složku potravy tvořilo maso měkkýšů. Jako příklad mohu uvést severoamerické indiány, kteří po sobě zanechali kopy skořápek sladkovodní perlorodky na březích řek Missouri a Ohio.