Vláda vydala v pátek 27. 2. 2021 novou sadu opatření ke stále se zhoršující epidemiologické situaci. Od pondělí 1. 3. 2021 občané nebudou moci tři týdny až na výjimky cestovat mezi okresy, na vycházky musí lidé chodit pouze po obci, kde navíc bude potřeba bez výjimky respirátor. Jak se tato opatření dotknou nás rybářů?

text: Marek Kožušník

V tuto chvíli je nejdůležitější zvládnout obtížnou situaci v nemocnicích, snížit počet nemocných. Sami bychom si měli rozhodnout, zda by nebylo lepší ryby na pár březnových týdnů oželet.

Český rybářský svaz k tomu vydal v sobotu 27. 2. 2021 následující prohlášení:

Na základě Usnesení vlády č. 216 ze dne 26.2.2021 a vyhlášení nouzového stavu Usnesením vlády č. 196 si Vás dovolujeme upozornit, že od pondělí 1. března je pobyt v přírodě povolen pouze v katastru obce, kde má osoba bydliště.

Na konkrétní vztah tohoto opatření k možnostem výkonu rybářského práva byl dnes vznesen dotaz na příslušné orgány státní správy.

Do oficiálního stanoviska důrazně doporučujeme všem rybářům, aby lov ryb prováděli výhradně v katastru obce svého bydliště, dodržovali všechna platná epidemiologická opatření a byli opatrní k sobě i svému okolí.

Situaci pozorně sledujeme a budeme vás dále informovat.

Komentáře (12)

  1. Jsem z Berouna mám možnost jít na ryby ale rád chodím i na jiné revíry a tohle je od naší vlády už moc pro mě je to omezování osobní svobody a hlavně s kým asi přijdu do kontaktu na rybách

      • Ne, tak rozkaz nezněl. Zněl území obce. Dovolím si Vás poučit. Území obce nerovná se katastr. Příklad: Obec Praha, katatralní území Libeň. Patrný rozdíl je i u menších obcí, které nemají svůj obecní úřad. Území obce je v těchto případech větší (vše co spravuje ten předmětný jeden obecní úřad) než katastrální území (to je území té malé dědiny).

  2. Tak je to jen doporučení ne zákaz. Ale určitě bez ohledu na to že zůstanu ve svém okresu a budu na rybách sám určitě nebudu nosit respirátor.

  3. je to naprosto na nic protože pro lidi kteří bydlí v obci kde revír není a je nejblíž v cca 10km vzdáleném městě ve stejném okrese

Napsat komentář