Žalobu na dřevařskou společnost z Klatov v souvislosti s ekologickou havárií podává společnost Vodárna Plzeň. Firmě HOLZ Schiller v říjnu 2019 uniklo do Drnového potoka asi 200 litrů jedovaté chemické látky na impregnaci dřeva.

text: redakce

Drnový potok je jedním z přítoků řeky Úhlavy, která je jediným zdrojem pro zásobování Plzně pitnou vodou. Hrozilo nebezpečí, že jedovaté chemikálie přitečou až do úpravny vody v Plzni na Homolce.

Vodárenské společnosti se podařilo bleskovým zákrokem katastrofu odvrátit. Žalobou se teď domáhá po viníkovi havárie uhrazení vynaložených nákladů ve výši 413 tisíc korun.

„Více než 215 tisíc korun muselo být vynaloženo na mimořádné použití práškového aktivního uhlí, dalších cca 135 tisíc korun na mimořádné rozbory jakosti vody a téměř 62 tisíc korun na zaplacení mimořádných přesčasů zaměstnanců,“ uvedla pro server Plzeňská drbna mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá.

„Havarijní situace byla tehdy mimořádná. Vodárna Plzeň s velkým úsilím řešila ochranu povrchového zdroje vody i náhradní čerpání vody v Doudlevcích z řeky Radbuzy,“ připomněl generální ředitel Vodárny Plzeň Jiří Kozohorský.

znečištění řeky
foto: HZS Plzeňský kraj

Zmiňuje i obrovské nasazení pracovníků magistrátu a hlavně profesionálních i dobrovolných hasičů, bez nichž by se těžko obešla stavba zařízení včetně čerpadel a zhruba půlkilometrového potrubí nutných pro náhradní čerpání vody z Radbuzy.

„Nechali jsme zpracovat právní posouzení a jednoznačně jsme dospěli k rozhodnutí, že škodu budeme vymáhat,“ potvrdil Pavel Šindelář, předseda představenstva Vodárny Plzeň a náměstek primátora.

Vodárna Plzeň podle něj vyzvala už dříve společnost Holz Schiller k náhradě škody mimosoudně, ale k narovnání nedošlo. Policie ČR případ odložila.

Ryby z Berounky a Úhlavy se neměly jíst

Z firmy Holz Schiller unikla chemikálie v noci na 8. října 2019. Z Úhlavy se dostala i do Berounky. Odborníci nedoporučovali jíst ryby z Úhlavy a Berounky, zalévání zahrad, napájení dobytka ani koupání. Vysoce toxická látka pro vodní živočichy zavinila úhyny ryb.

Firmy podél řeky mají povinnost každou havárii nahlásit, což podle náměstka primátora Šindeláře dřevaři neudělali.