V rybářském řádu se toho moc nemění, ale nemůže se stát, že občas něco zapomeneme? Pojďte si zkusit odpovědět na všechny otázky a přesvědčit se, jak na tom vlastně jste.

Text: David Štrunc, publikace Rybářská stráž, foto: autor

1.

Při lovu na položenou nebo plavanou musí být lovící u prutů přítomen tak,

A) aby je měl v dohledu, nesmí se však vzdálit víc jak 10 m

B) aby s nimi mohl bez prodlení maniupulovat

C) aby s nimi mohl osobně nebo prostřednictvím další osoby bez prodlení manipulovat.

řeka sázava

2.

Kdy je v mimopstruhových rybářských revírech povolen lov přívalčí?

A) Od 16. června do 31. prosince.

B) Od 1. června do 31. prosince.

C) Od 16. dubna do 31. prosince.

Pstruh duhový

3.

Denní doby lovu v pstruhovém rybářském revíru jsou v měsíci listopadu, prosinci, lednu a únoru:

A) od 7 do 16 hodin.

B) od 8 do 17 hodin.

C) od 7 do 17 hodin.

4.

Nejmenší lovná míra podoustve říční

A) není stanovena

B) je 25 cm

C) je 28 cm.

Podoustev říční

5.

Lov ryb nesmí být mimo jiné prováděn

A) u přehrad a zdrží, sloužících k plavbě nebo výrobě elektrické energie, ve vzdálenosti 50 m od hrázového tělesa nebo od jezu.

B) v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 m od hrázového tělesa

C) u přehrad a zdrží sloužících k plavbě nebo výrobě elektrické energie, ve vzdálenosti stanovené vlastníkem pozemku nebo uživatelem vodního díla.

6.

Kde lze rybářské právo vykonávat?

A) Jen v rybářských revírech.

B) Jen v chovných rybnících.

C) Ve všech vodách, umožňujících život ryb.

potok, západ slunce

7.

Které přisvojené druhy ryb zapisuje osoba provádějící lov v pstruhovém rybářském revíru bezprostředně po jejich ulovení?

A) Všechny přisvojené ryby bez ohledu na druh.

B) Kapra, štiku, candáta, bolena, sumce, lososovité ryby (mimo síhů).

C) Lososovité ryby (mimo síhů) a kapra.

8.

Kdo se přestupku na úseku rybářství dopustil pod vlivem alkoholu,

A) není za přestupek odpovědný

B) není za přestupek odpovědný, přivede-li se do stavu opilosti z nedbalosti

C) je za přestupek odpovědný.

9.

Při lovu na umělou mušku smí být použita jen jedna udice nejvýše

A) se 2 návazci

B) s jedním návazcem

C) se 3 návazci.

muškaření pod jezem

Správně odpovědi:

1B, 2A, 3C, 4B, 5B, 6A, 7C, 8C, 9C