Od včerejška mohou rybáři žádat o dotace z Operačního programu Rybářství 2014-2020. Jde o devatenáctou a poslední výzvu v rámci tohoto programového období. Peníze jsou určeny například na inovace, recirkulační zařízení, zpracování ryb nebo modernizaci podniků.

text: Marek Kožušník

Celkem 20 milionů korun je připraveno například na podporu technologického rozvoje, inovace a předávání znalostí do podniků, které spolupracují s vysokými školami nebo výzkumnými organizacemi.

Předmětem dotace jsou i investice na zvýšení konkurenceschopnosti a zachování akvakultury. Podpora se vztahuje rovněž na vybudování a modernizaci recirkulačních zařízení a průtočných systémů k produkci kvalitních ryb. Část dotací se týká zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb prostřednictvím modernizace podniků a výstavby zpracoven.

Objem dotací ve výši 20 milionů korun může být navýšen o peníze ušetřené v předchozích výzvách programu například tím, když některý žadatel odstoupí od svého projektu. Proto Ministerstvo zemědělství zřídilo zásobník projektů, které budou seřazeny podle preferenčních kritérií. Bude tak moci poskytnout dotaci i některým žadatelům, kteří na ni zatím nedosáhli.  

Příjem žádostí prostřednictvím Portálu farmáře začalo 6. dubna a končí 27. dubna. Podrobnosti najdete zde.

Napsat komentář