Test rybářských znalostí. Dokážete odpovědět na všechny otázky?

Časopis Rybářství

2021/1

VYDRA na rybochovných objektech – KONFLIKT zájmů

Vydra říční – OHROŽENÝ druh i RYBOŽRAVÝ predátor

O rybách, rybářích, VYDRÁCH a… vydrařích

Z rybářské praxe: FEEDER po pětadvaceti letech

Kaprařské MONTÁŽE. Jednoduše a účelně (1)

Belly boat je malé gumové plavidlo pro jednoho člověka. Pro spousty rybářů znamená neomezenou svobodu na vodě. Na vodu jezdí za každého počasí, nezáleží na vzdálenosti ani náročnosti daného revíru. I handicapovaní by měli mít možnost, vyzkoušet si tento způsob rybaření. Cítit se volně a chytání si naplno užít.

Z rybářova pohledu jsou všechna místa, kde dochází ke změně v jinak poklidném proudění, velmi zajímavá, neboť na takových místech skoro vždycky najdeme nějaké ryby. Jak je to možné? Vysvětlení je jednoduché… Tam, kde proud vody zesiluje je běžné, že ve dně vyhloubí nějakou tu hlubší rýhu, stružku, anebo ve tvrdším podloží vymele o něco hlubší kapsy, kde se pak ukládá potrava. Potrava se také koncentruje na „řezu“ mezi klidnou a proudnou vodou.