Plavební stupeň Děčín. Ohrožení pro ryby i rybáře

Plavební stupeň Děčín je velice diskutovaným tématem, podívejme se proto na negativní vlivy, které stavba může způsobit především z pohledu nás rybářů.