Od poloviny února je řeka Slaná, která odvodňuje většinu středovýchodního Slovenska, zbarvená dočervena. Důvodem je kontaminovaná důlní voda, která vytéká z dolu na železnou rudu v areálu bývalého důlního podniku Siderit v obci Nižná Slaná. Nedávný ichtyologický průzkum potvrdil smutnou zprávu – v řece vymřelo vše živé.

text: Marek Kožušník

Ještě počátkem března tvrdil Miloš Pukanský z odboru životního prostředí rožňavské radnice, že úhyn ryb ve vodním toku dosud nebyl zaznamenán.

„Pozorované znečištění vodního toku je pravděpodobně jen zákal v důsledku přítomnosti železa. Míra obsahu těžkých kovů a jejich případný vliv na životní prostředí se vyhodnocuje,“ uvedl pro agenturu TASR státní podnik Železorudné bane.

znečištění řeky
Znečištěný kal a důlní voda obsahující vysoké množství arsenu z dolu na železnou rudu teče do řeky Slaná u Nižné Slané na Slovensku. Snímek byl pořízen dronem 18. května 2022. Foto: Reuters/Marton Monus

Soukromý podnikatel, který má v plánu v lokalitě vytvořit rybochovné zařízení, inicioval 13. května ichtyologický průzkum v řece Slaná. Nařídil mu to okresní úřad v rámci procesu schvalování jeho podnikatelské aktivity, nešlo o aktivitu spojenou s vyšetřováním znečištění řeky.

Ichtyologický průzkum provedl Rastislav Grohol, pracovník Slovenského vodohospodářského podniku.

pstruh potoční
Uhynulý pstruh potoční v řece Slaná v katastru obce Betliar, lokalita Nižná Maša. Foto: TASR/Milan Kapusta

„Výsledek překvapil i ichtyologa. Ve třech stometrových úsecích se přímo v řece nenašla jediná ryba. Jediné místo, kde jsme něco objevili, bylo ústí malého potoka, který na několika metrech ředil vodu v řece. Na tomto místě bylo chyceno několik kusů střevle potoční. Žádný pstruh, jelec nebo lipan, kteří by měli tvořit značnou část obsádky této pstruhové řeky,“ řekl pro TASR Tibor Varga, tajemník místní organizace rybářského svazu.

Rybáři na těch místech nalezli také desítky mrtvých raků říčních. „Nikde okolo nás nelétal rojící se hmyz. Ten totiž přechází přes larvální stadia ve vodě, které ale na tomto úseku vymizely hned na začátku znečištění. Jde o jepice, pošvatky nebo chrostíky, jejichž larvy tvoří hlavní potravu ryb,“ dodal Tibor Varga.

rak říční
Rak říční, bioindikátor čisté vody, neměl ve Slané šanci. Foto: Orosz Örs/FB

Problém řeky Slaná se dostal i do maďarského parlamentu, řeka ze Slovenska teče právě do této země. Maďarsko žádá a očekává od Slovenska spolupráci v likvidaci této ekologické katastrofy.  

Od února na problém upozorňuje i Orosz Örs, místopředseda Koalice maďarské komunity. Také podle něj problémy na řece Slaná nikdo neřeší. „Před ministerstvo životního prostředí jsme 6. května rozlili tisíc litrů znečištěné vody ze Slané, protože je neakceptovatelné, aby do řeky 74 dní vytékala toxická důlní voda a nikdo za to nenesl zodpovědnost,“ uvedl na sociálních sítích Orosz Örs.

řeka Slaná
Orosz Örs nabírá vodu ze Slané, aby ji rozlil před ministerstvem životního prostředí. Foto: Orosz Örs/FB
řeka Slaná
Orosz Örs nabírá vodu ze Slané, aby ji rozlil před ministerstvem životního prostředí. Foto: Orosz Örs/FB
řeka Slaná
Tibor Varga, tajemník místní organizace rybářského svazu. Foto: Reuters/Marton Monus
řeka Slaná
foto: Orosz Örs/FB