Přijde-li řeč na historii rybničního chovu ryb, obvykle nám před očima jako hlavní produkovaná ryba vytane kapr. Na samém úsvitu této historie to ale tak jednoznačné nebylo. Tehdy často v rybnících vládla štika, nikoliv z vůle rybníkářů, ale z vůle Matky Přírody. Například ve starých archivních dokumentech z Francie z konce 15. století se právě o štice hovoří jako o hlavním chovaném druhu v rybnících.

Text: Rudolf Berka, foto: Luděk Švorc

To je ovšem jednoznačně mystifikace, protože ani štika, ani sami rybníkáři za tenhle výsledek nemohli (je třeba jen na okraj poznamenat, že Francie v té době byla v technickém slova smyslu, nikoliv chovatelském, ve stavbě rybníků před českými zeměmi; ostatně, pravděpodobně právě z Francie k nám přišla novinka stavby rybničních hrází tarasenými kameny a možná ještě pár dalších stavebně technických prvků). Jak to tedy vlastně tenkrát s onou štikou bylo?

Rybník

Proč zubatá převládala?

Převaha štiky, v lepším případě její vyrovnaný poměr s kaprem v rybničních obsádkách (takový výsledek výlovů býval pravidlem až téměř do konce první poloviny 15. století i na našich rybnících), vyplýval z neznalostí progresivnějších chovatelských postupů.

Kapr byl totiž odchováván primitivní,  tzv. kumulativní metodou. Do rybníka se vysadily generační ryby, ty se vytřely a bývaly zde ponechány pět i šest let, než jejich první plůdek dospěl do velikosti konzumovatelné ryby. Poté se rybník slovil, větší ryby se prodaly a zbytek se vrátil do znovu napuštěného rybníka.

Štika

Takový postup měl dlouhou řadu nevýhod. Generační kapr se zde vytíral každoročně, zvyšovala se tak hustota obsádky, různé ročníky kapra jen obtížně sháněly ve vodě přirozenou potravu, která byla jejich jedinou výživou a vzájemně si potravně konkurovaly.

Aby toho nebylo málo, s přitékající vodou přicházely do rybničního prostředí další druhy ryb – a mezi nimi i štika. Ta zde nacházela doslova ráj hojnosti. Potravy (v podobě plůdku a slabé násady kapra stejně jako ostatních kaprovitých ryb) pro ni zde byl nadbytek a tak štika dobře rostla. Nebylo divu, že se početně i objemově vyrovnala produkci těžšího kapra, který byl velikostně nad hranicí její konzumační možnosti.