Siven americký (Salvelinus fontinalis) je běžným zástupcem lososovitých ryb v našich vodách. Jen málo rybářů by si dokázalo lov nebo svůj chov představit bez tohoto druhu, a to i přesto, že jde o rybu v Evropě nepůvodní. Jak se k nám dostala? Proč je tak oblíbená? A proč žije mnohdy ve vodách v naprostém osamocení?

text: JS

Siven pochází ze Severní Ameriky. Do nejrůznějších zemí se začal dovážet už ve druhé polovině 19. století. Dnes je chován prakticky na všech kontinentech. Výjimkou je pouze Antarktida. K nám byl dopraven v roce 1885.

Nebyl však přímo ze Severní Ameriky, ale z dnešního Německa. Zajímavostí je také to, že siven byl dovážený společně s další populární rybou, pstruhem duhovým (Oncorhynchus mykiss).

Siven je velmi oblíbený u sportovních i profesionálních rybářů. Ti první ho mají rádi především z hlediska jeho početnosti a také proto, že může dorůstat úctyhodných rozměrů, třeba do délky 70 cm a hmotnosti 5 kg.

Má vynikající kvalitu masa a minimum nepříjemných kostic či kostiček. V neposlední řadě se siven v období tření může pochlubit překrásným svatebním šatem, který je u naší ichtyofauny prakticky ojedinělý.

siven
foto: archiv školy

Samotný zážitek z lovu sivena je také něčím výjimečným. Mají ho rádi i produkční rybáři. Dobře roste a oproti ostatním lososovitým druhům minimální má minimální nároky na kvalitu vody, což má společné se pstruhem duhovým.

I proto je možné oba druhy chovat společně. V profesionálních chovech navíc dokážeme sivena rychle naučit přijímat předkládané granuláty, které jsou speciálně vyváženy pro jeho nejlepší růst. Celkový chovný cyklus tak nemusí trvat déle než 14–16 měsíců.

A proč tento druh v našich vodách žije mnohdy sám? Odpověď není například v agresivitě nebo nesnášenlivosti k ostatním rybám. Může za to jeho houževnatost. Siven totiž snáší i takové vlastnosti vody, kde jiné lososovité druhy hynou.

Také byla prokázána jeho schopnost prosperovat ve vodách bez jakýchkoliv možností úkrytů. Je to druh, který je velmi často používán pro cílené zarybňování nejméně vhodných toků, jako jsou například toky vybetonované.

Při spojení všech zmiňovaných faktorů nepochybně zjistíme, že siven americký je fascinující ryba. A to vše i přes jeho vzdálený původ.