Každému rybáři musí být na první pohled jasné, že podnebí Česka pro chov tropických druhů ryb příznivé není. Určitou výjimkou by mohlo být pouze období velmi teplých letních měsíců. A přesto se některým tropickým rybím druhům věnují i opravdové komerční chovy s produkcí tržních ryb, tedy nejen pro akvaristiku.

text: JS

Jednou z nich je tilapie nilská (Oreochromis niloticus), africká ryba pocházející z řeky Nil. Jak je možné, že je tato tropická ryba je schopna v našich podmínkách přežít a proč k nám byla vůbec dovezena?

Naše klima opravdu nedovoluje teplomilné druhy chovat přímo v rybnících nebo řekách. Proto jsou chovány ve specializovaných rybochovných zařízeních, která jsou napojena na zdroj teplé vody, kupříkladu na teplárnu a elektrárnu, které produkují velké množství odpadního tepla (teplé vody).

Při využití těchto zdrojů jsou rybářství schopna udržovat ve svých rybochovných objektech teplotu vody i 25 °C během celého roku, počasí nepočasí.

Co zvládne

Tilapie nilská je evolučně přizpůsobena na nejrůznější nepříznivé vlivy prostředí. Velmi dobře snáší např. špatnou kvalitu vody, nedostatek rozpuštěného kyslíku ve vodě, nedostatek krmiva nebo velmi nekvalitní krmivo, v domovině zvládne i enormní obsádky ryb ve vodě, když říční ramena vysychají.

tropická ryba
foto: Wikimedia Commons

Vzhledem k velmi krátkému vegetačnímu období v Africe se tento druh rozmnožuje extrémně rychle a hojně. Pohlavní dospělosti tilpaie dosahuje už ve třetím měsíci života a za příznivých podmínek se vytírá každý čtvrtý až šestý týden.

Češi tilapii snad ani neznají

Pokud si tedy vše spojíme i s velmi dobrou kvalitou masa a poměrně snadným zpracováním (filety jsou zcela bez kostí), tak zjistíme, že tilapie nilská je téměř dokonalým druhem pro velmi intenzivní chovy.

ryba na talíři
foto: Wikimedia Commons

Masová produkce tilapie nilské se však v Česku nekonala. Její chovy u nás existují sice dodnes, ale čeští spotřebitelé tuto rybu mnohdy ani neznají. Jedním z možných důvodů neúspěchu produkce může být i skutečnost, že tilapie je příbuzná s některými druhy (cichlidy), jež chováme v akváriích. A český spotřebitel jednoduše odmítá konzumovat ryby, které mu připomínají ryby akvarijní. Ke své škodě. 

Tilapie by náš standardně nabízený sortiment ryb obohatila a vzhledem k tomu, že ve volných vodách nepřežije, by ani naše původní druhy neohrozila. Naučme se tedy tyto ryby využívat a podporujme tím i české rybáře.