Fotografie
KLAPSIOVÁ okomentoval Lov candátů pří...
předevčírem
Fotografie
Josef založil otázku Lov candátů pří...
předevčírem
Fotografie
Jaroslav vložil recept Smažený kapr...
předevčírem
Fotografie
Jakub přidal úlovek Kapr obecný...
předevčírem
Fotografie
drax@seznam.cz přidal úlovek Sumec velký...
předevčírem

Učíme se v Třeboni: Význam rybníků

Marek iRybářství 1. května 2024 0 komentářů
rybník

foto: Zuzana Pošvářová

Poznávání

Rybníky na našem území jsou kulturním dědictvím z dob minulých. Z roku 993 pochází první zmínka o osadě „Rybníčku“ v Praze. Další pak z Kosmovy kroniky v roce 1034, kde se dočteme o předávání rybníka Sázavskému klášteru.

text: Petr Svatek

Průlomovým jevem byla nadační listina Přemysla Otakara II. z roku 1227, ve které se povoluje budování rybníků. Následně se rybníky budovaly v blízkosti klášterů, protože ryby byly považovány za postní pokrm. Rychlý nárůst rybničních soustav následoval za Karla IV. a samozřejmě nesmíme zapomínat na slavné období 15. a 16. století, kdy na našem území tvořily rybníky velikáni jako Š. Netolický, M. Ruthard a J. Krčín z Jelčan a Sedlčan.

REKLAMA

V tomto období bylo na našem území až 180 000 ha rybníků. Následně došlo v 17. století k masivnímu rušení rybníků a následovala období s oběma světovými válkami. V dnešní době je na našem území České republiky něco kolem 52 000 ha rybníků.

Rybniční akvakultura je cílevědomá péče o stav rybníků (usměrňování porostů a dřevin, rozvoj přirozené potravy, přikrmování, volba vhodné a přiměřené obsádky ryb a v neposlední řadě hospodaření s vodou). V dnešní době se musí hospodaření na rybnících řídit přírodními zákony. V první řadě je to zákon o nakládání s povrchovými vodami pro chov ryb. Tím dalším je zákon o ochraně krajiny a přírody.

REKLAMA

rybník
foto: Zuzana Pošvářová

Prioritní aktivitou rybníkářství je trvale udržitelný chov ryb v rybnících. Rybník má tzv. definici „uměle vytvořená nádrž za účelem chovu ryb, která je snadno vypustitelná“. Proto jsou rybníky ve většině případů mělké a úživné vody. Z hydrologického hlediska jsou to vody nestálé (s výkyvy teplot a fyzikálně chemických vlastností). V našich podmínkách je prioritní chovanou rybou kapr obecný, ale chováme zde i jiné druhy: lína obecného, tolstolobce pestrého, amura bílého, štiku, candáta, sumce aj. Těmto rybám se říká ryby vedlejší.

Pokud jsou rybníky málo úživné a hlubší, slouží často jako vody pro sportovní rybolov a případnou rekreaci. Z některých těchto vod jsou vytvářená tzv. koupaliště. Pokud se jedná o chov ryb samotný, není vždy pro tyto vody prioritní. Jsou to rybníky nacházející se v přírodních rezervacích nebo v CHKO oblastech. Zde může převládat krajinotvorný prvek spolu s ochranou vodního ptactva (hnízdiště) nebo ochrana vodních živočichů v podobě různých obojživelníků.

rybník
foto: Zuzana Pošvářová

Asi největším přínosem rybníků, kromě cílené akvakultury, je jejich schopnost zadržovat vodu v krajině. Rybníky máme nebeské, pramenité, průtočné a náhonové. Především rybníky náhonové byly stavěny pro chov ryb, ale jejich napájení stokami z nich dělá důmyslné rybniční soustavy, které nejenže zadržují vodu, ale také zavlažují okolí. Kromě zavlažování udržují stálé teplotní klima a vlhkost v okolí rybníků. V teplém období ochlazují vzduch a zvyšují vlhkost a v chladném období vzduch oteplují.

Další vlastností rybníků je zachycování splachů z polí a z okolí. Tyto splachy jsou velmi často bohaté na dusík a fosfor. Dusík je zde odebírán rostlinami a přeměňován denitrifikačními bakteriemi na plynný dusík, který se vrací zpět do atmosféry. Fosfor se zde ukládá jako živina pro rostliny a vodní organizmy. Pokud se bahno z rybníků využívá, jako hnojivo na pole je velmi bohaté na živiny, na které jsou náročné především řepka a kukuřice.

REKLAMA
REKLAMA
Líbil se vám článek?

Pošlete ho dál svým přátelům

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Diskuze k článku (0)

Novinky z iRybářství na váš e-mail

Články, videa, recepty a další novinky na váš e-mail. Mějte přehled