Vědci z Jihočeské univerzity a třeboňského mikrobiologického ústavu akademie věd objevili nový způsob, jak krmit plůdky candáta v umělých odchovech. Larvy tohoto dravce lze podle nich živit vířníkem, jenž dostává potravu z řas. Zvýší se tím procento úspěšnosti přežití candáta v raném vývoji. ČTK to řekl Richard Lhotský z třeboňského mikrobiologického ústavu.

text: Marek Kožušník

„V současnosti dostávají larvy candáta v umělých odchovech jako potravu žábronožkou solnou. Tento korýš je ale pro drobný plůdek příliš velký a rybky jej přijímají, až když mají větší ústní otvor. Do té doby jim musí vystačit zásoby ze žloutkového váčku, nebo si musí najít jinou potravu. To způsobuje nízké procento přežití larev,“ uvedl Carlos Yanes-Roca z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.

Podle něj jde zhruba o 20 procent. Pokud se při odchovu využijí výrazně menší vířníci, dosahuje se dvou až třínásobně vyššího procenta přežití larev candáta. „Jakmile pak larvy odrostou, můžou přejít na větší potravu,“ dodal Carlos Yanes-Roca.

Objevený potravní řetězec podle vědců pozitivně ovlivňuje i vývoj malých candátů. Vířníci krmeni řasou totiž přinášejí larvám candátů lepší rozvoj mozku a odolnost vůči stresu. Mohou za to nenasycené mastné kyseliny, které tyto mikrořasy produkují. Řasy jsou ovšem poměrně drahé.

„Analýzy ale ukázaly, že není důležité mít k dispozici drahou řasu, ale takovou, která obsahuje velké množství esenciální, základní, polynenasycené mastné kyseliny alfa-linolenové. Metabolizmus ryb se už postará o to, aby byla správně využita. A právě takovou řasu máme k dispozici ve vlastních sbírkách. Navíc má i nutričně vyvážené složení,“ uvedla Karolína Ranglová z mikrobiologického ústavu Centra Algatech.

Výzkum je součástí projektu Algae4Fish v programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika. Na jeho řešení se podílejí Jihočeská univerzita, Mikrobiologický ústav AV ČR, rakouská společnost BEST a rakouský Federální úřad pro vodní hospodářství.