Evropská unie dává rybářům zabrat. Ještě jsme pořádně nerozdýchali nedávnou podpásovku v podobě celounijního návrhu zákazu olova a už je tu další podivná bruselská aktivita. Evropská komise vypracovala už druhý návrh, podle kterého by měl být na 10 % území EU zakázán jak rybolov, tak výkon práva myslivosti a lesnictví.

text: redakce, foto: pixabay.com

Tento návrh ale narazil na tvrdý odpor rybářů a celé skupiny hospodářů v krajině. Nemíníme žít podle diktátu nikým nevolených unijních úředníků a nechat sebou vláčet jen kvůli názoru několika jednotlivců, kteří za své jednání nenesou žádnou odpovědnost. Rybaření a myslivost byly navíc v rámci návrhu řazeny v jednom balíku na úroveň destruktivních a nevratných činností, například dobývání nerostných surovin.

evropská unie
foto: pixabay.com

750 tisíc hospodářů v krajině je proti

Český rybářský svaz (za podpory Moravského rybářského svazu) a Českomoravská myslivecká jednota se okamžitě spojily s rybářskými a mysliveckými organizacemi mnoha členských států EU s cílem informovat o bezprostředně hrozícím riziku. Zároveň zburcovaly národní uskupení hospodářů v krajině (rybáři, myslivci, lesáci, včelaři, zahrádkáři aj.), kteří sdružují více než 750 000 občanů naší země. S žádostí o podporu oslovili česká ministerstva i zástupce ČR v expertním výboru EK NADEG (Výbor odborníků pro směrnici EU o ptácích a stanovištích).

Jejich společná snaha přinesla ovoce, rybáři si mohou oddychnout. Všechny členské státy poslaly byrokraty Evropské komise s návrhem zákazu rybářství, myslivosti a lesnictví na 10 % rozlohy EU k šípku. Zdravý rozum zvítězil. Na jednání expertního výboru EK NADEG dne 17. 2. 2021 všechny členské státy jednomyslně odsoudily návrh EK jako neakceptovatelný.

Ptačí lobbisté olovo nechtějí

Hořkou pilulku tak nakonec musel polknout i předsedající Nicola Notaro, šéf odboru ochrany přírody Evropské komise DG ENVI, který nenašel pro svůj návrh zákazu rybolovu a myslivosti na 10 % EU podporu na vlastní půdě. Mimochodem to byl právě on, kdo se před rokem „proslavil“, když předkládal úřední dokumenty týkající se zákazu olova, které za něj sepsali lobbisté z Birdlife International – globální nevládní organizace s půlmiliardovým rozpočtem.

volavka
foto: pixabay.com

O svých rybách si rozhodneme sami!

Česká republika se prostřednictvím Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství významně ohradila proti tomuto návrhu Evropské komise. Potvrdila, že rybářství, myslivost a lesnictví patří k environmentálně udržitelným aktivitám, a že o režimu těchto činností by se mělo rozhodovat v dané zemi, v daném území a dle konkrétních místních podmínek, nikoliv paušálním procentem stanoveným na úrovni EU.