Republiková rada ČRS se sešla 8. září 2022 na řádném zasedání. Na programu byly zejména následující body – Odhad prodeje celosvazových povolenek a redistribuce prostředků celosvazového rybolovu v roce 2022, příprava XIX. Republikového sněmu ČRS, kontroly Republikové dozorčí rady, projednání aktuálních oblastí k Rybářskému informačnímu systému (RIS).

text: Lukáš Mareš, tiskový mluvčí ČRS

Předseda ČRS doktor Karel Mach a jednatel doktor Roman Heimlich informovali členy Republikové rady ČRS o předběžném odhadu redistribuce financí za prodej celosvazových povolenek. Podle odhadu dojde oproti předcházejícímu roku za rok 2022 k mírnému poklesu příjmů z celosvazové redistribuce.

Předseda ČRS doktor Mach informoval o probíhajících přípravách XIX. Republikového sněmu ČRS, který proběhne v termínu 24. 9. 2022 v konferenčních prostorech Floret v Průhonicích. Pozvánka s programem a materiály na jednání XIX. Republikového sněmu ČRS včetně tištěné Zprávy o činnosti za volební období 2019-2022 byly odeslány delegátům sněmu. Řízením Republikového sněmu ČRS jsou pověřeni Václav Horák (předseda Východočeského ÚS) a Ing. Koranda (předseda Jihočeského ÚS).

Předseda Republikové dozorčí rady (RDR) doktor Leoš Křenek seznámil členy Republikové rady ČRS s provedenými kontrolami rekreačního objektu Štědronín. Republiková dozorčí rada při kontrole shledala, že všechny objekty, zařízení i venkovní prostory jsou ve velice pěkném, udržovaném stavu a musí konstatovat, že nemá žádných připomínek.

Republiková dozorčí rada také provedla kontrolu plnění usnesení XVIII. Republikového sněmu a konstatuje, že usnesení je v některých bodech již splněno a průběžně plněno s tím, že některé uložené úkoly jsou Republikovou radou ČRS rozpracovány (např. RIS). Předseda ČRS doktor Mach poděkoval předsedovi a členům RDR za spolupráci v tomto volebním období.

karel mach
Předseda ČRS doktor Karel Mach, foto: Ondřej Cupal

Jednatel ČRS doktor Heimlich a manažer RIS Bc. Tomáš Kočica informovali členy Republikové rady ČRS o aktuálním stavu RIS. V polovině července byly ukončené analytické schůzky pracovních skupin s dodavatelem. Na jejich základě byla zpracovaná Detailní analýza v rozsahu cca 800 stran, která byla v souladu se smluvním harmonogramem dodavateli odevzdána k prvnímu kolu oponentury.

Následně tento dokument připomínkovaly v průběhu srpna jednotlivé pracovní skupiny; souhrnně bylo dodavateli předáno téměř 700 připomínek a upřesnění. Kompletní vypořádání připomínek a uzavření detailní analýzy a zakončení jejích akceptací je předpokládáno ve druhé polovině září 2022. Následovat bude fáze programování, která bude probíhat od druhé poloviny září.

Republiková rada ČRS schválila úpravu návrhu funkčních požitků členů Republikové rady ČRS, členů Republikové dozorčí rady ČRS a předsedů odborů a komisí, které byly platné od roku 2009.

Dále doktor Ivan Bílý (Severočeský ÚS) informoval o modernizaci generátoru testových otázek Zlatá udice a tvorbě on-line editoru databáze testových otázek.

Vedoucí oddělení sportu a mládeže sekretariátu Rady ČRS Jitka Chybová informovala členy Republikové rady ČRS o 13. mistrovství světa v lovu ryb přívlačí z lodí FIPSed, které se uskuteční v termínu 3.- 9. 10. 2022 na revíru č. 401 022 Vltava 10-14 údolní nádrž Slapy. Průběh a organizaci závodu zajišťuje Republiková rada ČRS ve spolupráci s Územním svazem města Prahy.

ilustrační foto: Ondřej Cupal

Předseda ČRS doktor Mach závěrem poděkoval všem členům Republikové rady ČRS za práci a čas, který věnovali v uplynulém volebním období ČRS.

Příští zasedání Republikové Rady ČRS se bude konat 6. října 2022.