Většina členů rybářské stráže (RS) nechce poctivé rybáře zbytečně otravovat a jde jim především o klid, pořádek a dodržování pravidel u vody. Přesto je dobré znát, co RS smí a co ne.

Text: redakce, foto: David Štrunc

Pojďte si udělat malý test, jak dobře znáte pravomoci RS. Nachytali by vás, nebo znáte dobře svá práva?

1. Může rybářská stráž požadovat prokázání totožnosti platným občanským průkazem nebo pasem?

a) Ano.

b) Ano, ale pouze v přítomnosti policie.

c) Ne.

2. Může RS zkontrolovat obsah řízkovnice s nástražními rybkami?

a) Ano.

b) Ano, ale pouze v případě podezření, že byl spáchán přestupek.

c) Ne.

3. Má RS pravomoc udělit pokutu za otevřený oheň v místech, kde je to zakázané?

a) Ano.

b) Pouze tehdy, pokud se k rozdělání ohně někdo přizná.

c) Ne.

4. Může RS zadržet rybářskou výbavu?

a) Ano. Osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá.

b) Ne, tím by se sama RS dopustila přestupku.

c) Ano, ale majitel s tím musí souhlasit.

5. Musí rybář na žádost RS vytáhnout udice ke kotrole?

a) Ano, ale pouze když slušně požádá.

b) Ano, bez ohledu na to, jestli RS požádá nebo přikáže.

c) Ne. Pokud lovím, RS nemá právo tento lov přerušit.

6. Může RS pokutovat spaní v bivaku na místech, kde je to zakázané?

a) Ano.

b) Ano, ale pouze tehdy, pokud rybáře přistihnou v povolenou denní dobu lovu.

c) Ne.

7. Může RS zadržet rybáři úlovek?

a) Ano, pokud zrovna RS potřebuje ryby.

b) Ano, ale pouze pokud byl spáchán přestupek (ponechaných více ryb, podměrečné ryby…)

c) Ne, ryby vždy patří tomu, kdo je ulovil.

8. Může si RS průběh kontroly natáčet?

a) Ano, ale pouze se souhlasem rybáře.

b) Ano, souhlas rybáře k tomu nepotřebuje.

c) Ne, RS nesmí při výkonu své funkce kamery používat.

9. Může RS zkontrolovat obsah loďky?

a) Ano, ale pouze se souhlasem rybáře.

b) Ano, souhlas rybáře k tomu nepotřebuje.

c) Ne.

10. Může RS zkontrolovat obsah automobilu rybáře?

a) Ano.

b) Pouze pokud má podezření na spáchání přestupku.

c) Ne.

Výsledky:

  1. a
  2. a
  3. c
  4. a
  5. b
  6. c
  7. b
  8. b
  9. b
  10. c