Pokud se chceme vydat už začátkem roku (a počasí nám to aspoň trochu umožní) na položenou, vhodnou cílovou rybou je také maréna, popřípadě (pokud se v revíru vyskytují) i další síhovité ryby.

Text: Josef Jehlička

Maréna vyhledává spíš menší sousta, při lovu je vhodné mírně vnadit. Zdržuje se v hlubších místech a téměř vždy v hejnu. Za teplejších dnů se můžeme dočkat opatrných záběrů, zejména při mírném západním nebo jižním větříku.

Aktivita síhovitých ryb silně poklesá přes léto, vrátit se k jejich lovu má smysl až koncem podzimu, kupříkladu v listopadu a prosinci. Najdeme je hlavně ve velkých údolních nádržích (kde se praktikuje i jejich klecový odchov v hloubce) a na některých menších nádržích či rybnících, kam bývají nasazovány jako doplněk obsádky.

Ze seriálu Kdy a kde je ten nejlepší čas chytat na položenou
Parma obecná
Lín obecný
Ostroretka stěhovavá
Úhoř říční
Cejn velký
Mník jednovousý
Kapr obecný

Na tekoucích vodách se s nimi prakticky nesetkáme. Lokality s dostatečným výskytem těchto ryb je třeba zjistit od přátel nebo provozovatele revíru, jinak bychom se mohli snažit zbytečně. Někteří rybáři doporučují použití echolotu nejen pro zjištění hejn ryb, ale především pro sondování hloubky a charakteru dna. Na marénu vždy použijeme jemné náčiní, odpor při zdolávání nebývá příliš velký a jemný vlasec i citlivá špička prutu umožní citlivě rozeznat i nejjemnější záběry.