Stovky dobrovolníků se v sobotu 15. února zúčastnily druhého pokračování akce „Ukliďme Orlík“. Celkově se během obou akcí zlikvidovalo takřka 100 tun odpadu. Akci spolupořádaly Český rybářský svaz, Povodí Vltavy a Český svaz ochránců přírody.


Text: Ondřej Cupal, foto: Tomáš Kočica

První fáze úklidu proběhla 5. února, kdy se dobrovolníci, kterými byli zaměstnanci a členové pořadatelských organizací, zaměřili na těžko přístupné úseky. Bylo jich zhruba 300. Druhé fáze se zúčastnilo kolem 400 dobrovolníků. Těm organizátoři zajistili pytle na odpadky, rukavice, teplé nápoje nebo svačinu.

Odpadky byly odváženy loděmi Povodí Vltavy k likvidaci. V některých případech musela jít do akce i těžká technika, když se manipulovalo s předměty jako potopené lodě či lednička. Co dál se na obnažených březích nacházelo? Hlavně plastové a skleněné lahve, pneumatiky, ale také rybářské montáže, brusle, ocelové soukolí, zahradní nábytek nebo dokonce mixážní pult.

Akce se zúčastnili mimo jiné také jednatel ČRS Roman Heimlich, ministr zemědělství Miroslav Toman nebo předseda Zahraničního výboru PSP ČR Ondřej Veselý.

Hladina Orlíku byla v době úklidu o 13 metrů níž oproti maximální výši. Jedná se o plánované upuštění, a to z důvodu úpravy lodního výtahu na hrázi. Přehrada se nyní bude opět napouštět a pokud půjde vše podle předpokladů, měla by být v druhé polovině května opět napuštěná do normálního stavu.

Napsat komentář