Na hladině Mšenského potoka se dnes 8. 7. objevila neznámá látka. V současné chvíli není znám její původ ani složení. Pomocí norné stěny je zajištěno, že se nedostane do nádrže Mšeno u Jablonce nad Nisou.

Text: David Štrunc, foto: repro mestojablonec.cz

„Zatím skutečně nevíme, o jakou látku se jedná, ani neznáme zdroj. Není jasné, zda jde o sinice, ropný produkt či něco jiného. Společně s Hasičským záchranným sborem LK jsme odebrali vzorky, které jsme zaslali k odborné expertíze na specializované pracoviště, informovali jsme Povodí Labe, orgány hygieny i České inspekce životního prostředí. Dvě norné stěny jsme použili jako preventivní opatření, která mají zamezit šíření látky do další části přehrady,“ sdělil vedoucí oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu Vratislav Pavlín pro mestojablonec.cz.

V současné chvíli jsou použity dvě norné stěny. Jedna přímo na potoce, druhá mezi druhou a třetí částí vodní nádrže.

Původ znečištění není jasný. Byla prozkoumána štola, ze které potok vytéká, ale látka byla nalezena pouze v jejím ústí. Ani u zahrádkářské kolonie, která na potoce leží, nebyly zjištěny žádné formy znečištění. Celá situace se dále monitoruje.

Pozitivní zprávou zůstává, že PH vody je neutrální, je zde šance, že látka ekosystému neublíží.