Kdysi hojného karase obecného dnes v našich vodách uvidíme jen vzácně. Mondi Štětí, největší papírna v České republice, se společně s Jakubem Vágnerem rozhodli, že této krásné rybě pomohou.

text: Marek Kožušník s využitím tiskové zprávy Mondi Štětí

Během příštích dvou let Jakub Vágner s týmem odborníků odchová v rybnících, které spravuje, generační hejno karase obecného. V roce 2025 ryby vypustí na předem vytipovaných místech do volných vod.

Do té doby budou obě strany pracovat na osvětě českých rybářů, dětí i veřejnosti, abychom karase obecného v české přírodě zachovali.

„Cílem je vytvořit v následujících letech dostatečné množství lokalit pro karase obecného, aby se mohl bezpečně rozmnožovat a rozšiřovat na původních místech,“ říká Jakub Vágner. 

Dříve plevelná ryba skoro vymizela

Karas obecný (Carassius carassius) je dnes jednou z nejvzácnějších sladkovodních ryb u nás. Ještě před třiceti lety se přitom jednalo o zcela běžnou rybu. Kombinací několika faktorů ale karas z našich vod zmizel.

Nejdřív jej rybáři vnímali jako plevelnou rybu, která bere krmení kaprům. V 50. letech minulého století byl ale v Maďarsku vysazen karas stříbřitý, který pochází z Dálného východu. Z Maďarska se začal nekontrolovatelně šířit do celé Evropy. V 80. letech minulého století byl zavlečen i k nám. Tento invazivní druh karase obecného postupně vytlačil. Poslední ranou byla devastace přírodních biotopů.

karas obecný
foto: Jozef Májsky

„Momentálně jsme na velmi křehké hraně. Buď se nám podaří karase obecného zachránit, nebo může z našich vod úplně zmizet. Je to souboj s časem a je velmi důležité, aby se do tohoto i do jiných projektů zapojila nejen odborná, ale i široká veřejnost,“ doplňuje Jakub Vágner.

Pomoci může každý

Do projektu záchrany karase obecného jsou zapojeni odborníci a nadšenci z řad Českého i Moravského rybářského svazu a také lidé z různých univerzit a výzkumných týmů. Mohou se do něj zapojit i řadoví rybáři, chystá se osvětová kampaň mezi dětmi. Jakub Vágner projekt zahájil na Dnu změny mezi zaměstnanci Mondi.

karas obecný
foto: Pavel Vrána

„Voda je v papírenství nesmírně důležitým zdrojem, proto se musíme o její kvalitu starat. Ochrana vod a vodní biodiverzity jsou proto jedním z cílů ochrany klimatu v akčním plánu MAP2030,“ vysvětlil ředitel divize Kraft Paper společnosti Mondi Roman Senecký.

„Tak velkých cílů ale nelze dosáhnout bez partnerů. Proto jsme se rozhodli spojit síly s Jakubem Vágnerem. Zejména je nám sympatická myšlenka Chyť a pusť, která respektuje rovnováhu mezi řekou a lidmi,“ dodává Senecký.

karas obecný
foto: Pavel Vrána

Ochraně karase obecného se dlouhodobě věnují i vědci z Biologického centra AV ČR v čele s Markem Šmejkalem. Spolu s odborníky z České zemědělské univerzity a Zoo Praha spustili projekt Zachraň karase!, jehož cílem je najít místa, kde ryba ještě žije nebo kde by se mohla vysadit.

Tématem záchrany karase obecného se budeme zabývat také v červencovém vydání časopisu Rybářství, ve kterém Marek Šmejkal odhalí první výsledky ze zmiňované iniciativy Zachraň karase!