Západočeský ÚS oznámil, že je díky postupnému uvolňování vládních nařízení možné znovu pořádat zasedání výborů. Účastníků musí být maximálně sto a všichni musejí mít roušky. ZÚS také doporučuje, aby všichni zúčastnění vyplnili čestné prohlášení, že nemají žádné příznaky onemocnění covid-19.

Text: David Štrunc, foto: Pixabay

Dne 11. 5. 2020 rozvolnilo Ministerstvo zdravotnictví některá vládní nařízení související s koronavirem.

Mimo jiné se to týká spolkových akcí s účastí do sta lidí. Do spolkových činností jsou zařazeny také zasedání výborů, přesto je třeba dodržet následující pravidla:

  • Všichni účastníci musí mít roušku.
  • Mezery mezi lidmi musí být minimálně 2 metry, výjimkou jsou členové jedné domácnosti.
  • K dispozici musí být nádoba s dezinfekčním prostředkem na ruce.
  • Ve vstupním prostoru a na toaletách jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou.
  • Nekonzumují se žádné potraviny, včetně nápojů.
  • Před zahájením je celý prostor určený pro akci dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice.

Západočeský ÚS doporučuje, aby všichni účastníci vyplnili čestné prohlášení, že netrpí žádnými příznaky nemoci covid-19.