Pesticidy, které se do Berounky dostaly z Drnovského potoka a Úhlavy po úniku látek k moření dřeva v Klatovech, nadále postupují. Čelo kontaminace by mělo dorazit na soutok Berounky a Vltavy v průběhu neděle, uvedl Krajský úřad Středočeského kraje. Na základě laboratorních vyšetření ryb odvolal Západočeský územní svaz zákaz konzumace ryb z postižených oblastí.

Text: Ondřej Cupal, foto: autor


Státní podnik Povodí Vltavy informoval, že první vlna směsi pesticidů, mezi nimiž se nachází například cyproconazol nebo propiconazol, dorazil v úterý na Žíkovský jez, který je vzdálený zhruba 26 km od Plzně. „Nebezpečné organické látky dorazí dnes odpoledne do profilu malé vodní elektrárny Beroun,“ stálo v pátek na oficiálních stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje.

„Zařízení pro pravidelné vzorkování bylo přemístěno do Roztok na Křivoklátsku, na říční kilometr 63. Automatické vzorkovače jsou umístěny v profilech Beroun, na říčním kilometru 35,3 a Černošice, říční kilometr 8,2,“ stojí na webu společně s informací, že podle odhadů by se nečistoty měly dostat na soutok Berounky s Vltavou v průběhu neděle 20. října.

Západočeský ÚS zrušil zákaz konzumace ryb

Nebezpečné látky unikly do vodního systému v noci ze 7. na 8. října. Povodí Vltavy od té doby zvyšuje průtok v Berounce, aby se látka co nejvíce naředila. „Až látka dorazí do Vltavy, hodně se naředí. V Berounce teče v současné chvíli přibližně 20 kubíků za vteřinu, ve Vltavě je to čtyřnásobně víc,“ řekl ve čtvrtek serveru iRybářství.cz RNDr. Marek Liška, Ph. D., člen dozorčí komise Povodí Vltavy, státní podnik.

Krajský úřad Středočeského kraje i nadále doporučuje nepoužívat vodu ze studní poblíž Berounky, nepoužívat vodu z řeky na zalévání či napájení dobytka a nedoporučuje ani koupání.

Západočeský územní svaz bezprostředně po zjištění havárie zakázal konzumaci ryb z řek Úhlavy, Radbuzy od soutoku s Úhlavou a z řeky Berounky na území Západočeského územního svazu. Tento zákaz Západočeský ÚS ale v pátek na základě laboratorních vyšetření v řece Úhlavě odvolal.