Včerejší vyhlášení karantény na území celé České republiky rozvířilo internetové vody. Snad každý rybář se ptal, zda může na ryby, nebo musí zůstat doma. Ministerstvo zemědělství k problematice zaujalo jasné stanovisko – na ryby vyrazit můžete, ale nesmíte se při jejich lovu shromažďovat.

Text: David Štrunc, foto: pixabay

V pondělí dopoledne jsme vydali článek, ve kterém jsme uvedli, že podle redakce Rybářství je lov ryb stále povolen a nemusíte se tak bát pokuty v případě, že byste vyrazili k vodě. Krátce po naší zprávě se přidaly i některé územní svazy, které zaujaly stejné stanovisko.

V současné chvíli už máme i vyjádření Ministerstva zemědělství, které individuální rybolov nezakazuje.

Citujeme z dokumentu:
Informace Ministerstva zemědělství: výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky.

Výkon rybářského práva:
Výkon rybářského práva, zejména individuální lov a plánované zarybňování, včetně využití hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně jako zajištění výtěru ryb a chovu ryb v rybochovných zařízeních či dalších provozních činností je v souladu s výjimkami ze zákazů, na které se krizové opatření nevztahuje.

Jde o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění péče o zvířata a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.

Společné lovy (např. rybářské závody), stejně jako jakékoli shromažďování rybářů z jiných důvodů (byť ve skupinách pod 30 osob), nejsou nezbytné pro péči o ryby (zvířata) a jejich lov, a proto je třeba je neorganizovat a nezúčastňovat se jich; s výjimkou hromadně účinných metod lovu ryb v rybníkářství a v rybářských revírech za účelem lovení rybí obsádky stejně i jako dalších provozních činností v chovu ryb. Uvedené vyplývá z účelu karanténních opatření vlády České republiky ze dne 12. března 2020, která by takovýmto jednáním mohla být zmařena.

Z výše uvedeného vyplývá, že na ryby můžete vyrazit. Jedinou podmínkou je, že se nebudete shromažďovat.

1 Komentář

  1. Když budou Češi dělat to co mají tj. nosit roušky nebo respirátor tak by se nákaza šířit neměla.

Napsat komentář