Desítky plameňáků růžových uhynuly v posledních dnech v mokřadech na severu Řecka. Důvod? Podle místních ochránců přírody se otrávili olovem, které tam zůstalo po myslivcích a rybářích.

text: Marek Kožušník

Používání olova v loveckých zbraních a při rybolovu je v mokřadech v Řecku zakázané, nařízení se ale velice často porušuje. Ochránci přírody narazili na první plameňáky růžové s příznaky otravy na konci ledna. Postupně pak ekologové napočítali desítky uhynulých zvířat. „A všichni spolykali olovo,“ uvedl jeden z ochránců.

mokřady
foto: pixabay

Jezero plné olova

Problém se týká jezera Agios Mámas, které se stalo prvním místem pro reprodukci tohoto druhu ptáků v Řecku. Zdá se, že jezero je kontaminované olovem, které se používá v loveckých puškách a pro rybolov.

Tenhle zákaz nechceme!

Na začátku února Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) navrhla zcela zakázat olovo při myslivosti a rybolovu kvůli zdravotním rizikům. Proti plošnému zákazu se ale očekává poměrně silný tlak zájmových skupin. Návrh kritizovali také čeští rybáři a myslivci.

Titanik
Mříž z olova, která byla vylovena roku 2015 z Titanicu. Olovo je naprosto netknuté, ač mříž dlela od roku 1912 v mořské, a tudíž nanejvýš agresivní vodě. Foto: Pavel Černý

Neškodí. Už 150 let

„Nikde v ČR nebylo prokázáno zvýšení hladiny olova v rostlinách a zvířatech v důsledku provozování sportovního rybolovu,“ tvrdí Ing. Pavel Vrána Ph.D., tajemník odboru Životního prostředí a čistoty vod Českého rybářského svazu. „A to přesto, že olovo používáme na řadě našich revírů déle než 150 let!  Ptáte se proč? Olovo je kov odolný vůči korozi – proto se nerozpadá, obalí se vnější vrstvou, zpravidla se díky vysoké hustotě propadne níže do bahnitého substrátu a s okolím pak vůbec nekomunikuje,“ dodává Pavel Vrána.

římský prak
Takto vypadají 2000 let stará olůvka s římského praku nalezené v německých lesích a močálech. Foto: Pavel Černý

Co nahradí olovo?

Navíc podle Pavla Vrány nejsou k dispozici dostatečné studie o dopadu případných alternativ za olovo na životní prostředí. Mohlo by se tedy stát, že olovo nahradíme materiály s opravdu negativními vlivy na přírodu. Půlroční veřejnou konzultaci o plošném zákazu olova by měl Brusel zahájit v březnu.