Časopis Rybářství před pár dny vydal novou, v pořadí už 6. aktualizovanou publikaci Rybářská stráž! Je to skvělá kniha nejen pro porybné, ale i pro samotné rybáře. Chtěli byste ji mít také doma? Pojďte si o ni zasoutěžit!

Text: David Štrunc, foto: autor

Pravidla soutěže:

 1. Odpovězte na otázky níže. Všechny odpovědi lze najít v publikaci Rybářská stráž.
 2. Své odpovědi ve formátu A)1, B)1, C)1 (pouze příklad!) pište do komentářů pod článek.
 3. Ze správných odpovědí vylosujeme 11. 11. v 11. hodin tři výherce.

Výhra je pro všechny tři vítěze stejná. Správně odpovídající a vylosovaní získají knihu Rybářská stráž. Vítěz se navíc může těšit půlroční předplatné časopisu Rybářství! A kdyby se na váš štěstěna neusmála, dá se Rybářská stráž koupit v našem e-shopu.

Soutěžní otázky (otázky se vztahují na ČRS):

A) Kdo je povinen vyznačit v přírodě hranice rybářských revírů?

 1. Úřad obce s rozšířenou působností.
 2. Uživatel revíru.
 3. Rybářský orgán, který rybářský revír vyhlásil.

B) Kdo může vykonávat rybářské právo?

 1. Nájemce revíru, vlastník revíru či rybochovného zařízení.
 2. Vlastník revíru či rybníka.
 3. Ten, komu byl výkon rybářského práva povolen rybářským orgánem.

C) Lov ryb pod ledem (na dírkách) v rybářských revírech

 1. je zakázán, pokud místně příslušný rybářský orgán nepovolil z tohoto zákazu výjimku.
 2. je povolen, pokud lov prování držitel platné povolenky k rybolovu pro potřeby chovu, k záchraně ryb nebo hospodářské těžbě.
 3. je povolen pouze, pokud lov provádí specializovaní firma z pověření Mze ČR

D) Nejmenší lovná míra u kapra obecného je

 1. 35 cm.
 2. 38 cm.
 3. 40 cm.

E) Kdy je v mimopstruhovém rybářském revíru hájen okoun říční?

 1. Nemá stanovenou dobu hájení.
 2. Od 16. března do 15. června.
 3. Od 1. ledna do 15. června.

F) Kdy musí osoba provádějící lov ryb v mimopstruhovém rybářském revíru zapsat přisvojeného bolena?

 1. Bezprostředně po ulovení.
 2. Po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.
 3. Po ukončení denního rybolovu.

G) Rybářskou stráží může být ustanovena osoba,

 1. která je starší 18 let.
 2. která je starší 21 let.
 3. která je starší 25 let.

H) Kdo může kácet stromy a keře na březích vodních toků?

 1. Vlastníci nebo uživatelé přilehlých pozemků.
 2. Správci toků.
 3. Uživatel rybářského revíru se souhlasem obecního úřadu.

CH) Kdo se přestupku na úseku rybářství dopustil pod vlivem alkoholu,

 1. je za přestupek odpovědný.
 2. není za přestupek odpovědný.
 3. není za přestupek odpovědný, přivedl-li se do stavu opilosti z nedbalosti.

Hodně štěstí!

Komentáře (23)

Napsat komentář