Mník jednovousý (Lota lota) je v dnešní době poměrně neznámou rybou. Mnoho sportovních, ale i profesionálních rybářů se s tímto druhem nesetkává, nebo dokonce nikdy nesetkalo. Je to smutné, jelikož mník patří mezi jedny z nejzajímavějších zástupců naší původní ichtyofauny.

Foto: archiv RŠJKT

Mník jednovousý je příbuzný s treskou, kterou v našich končinách známe především z mrazáků supermarketů.

Díky tomuto původu se mník od našich standardních ryb liší v podstatě již na první pohled. Nejnápadnější zajímavostí na povrchu těla je nepochybně počet vousů. Mník je totiž jedinou rybou na našem území, která má přirozeně lichý počet hmatových vousků. Jde o tak výraznou odlišnost, že tento druh byl dokonce podle ní pojmenován. Nejedná se však o jedinou zvláštnost na povrchu mníkova těla.

Tato ryba má i velmi nestandardní uspořádání ploutví. Má dvě hřbetní ploutve, z nichž jedna je protažena až k ploutvi ocasní. K ocasní ploutvi je protažena také ploutev řitní a zcela zvláštní je uložení ploutví břišních. Ty mají tzv. hrdelní postavení a jsou umístěny ještě před ploutve prsní.

Tření

Zajímavý je i výtěr mníků. Tito jedinci se rozmnožují v podmínkách, při kterých by se většina našich ryb vytřít nedokázala a některé druhy by v těchto podmínkách zřejmě nedokázaly ani přežít. Mník je ryba velmi chladnomilná, což výborně dokazují právě teploty potřebné pro jeho rozmnožování. Výtěr probíhá v lednu při teplotě vody pod 1 °C.

Některá literatura dokonce udává, že pokud teplota přesáhne 1 °C, výtěr ustává. Nesmíme opomenout ani reprodukční vlastnosti této ryby. I přes svoji poměrně malou velikost (do 80 cm) má úžasný počet jiker. Jedna samice je schopna při vlastním výtěru uvolnit až 1 000 000 jiker o velikost do 1 mm.

Poslední zvláštností je úbytek mníka jednovousého ve volných vodách. Mník je rybou velmi náročnou na kvalitu vody a migraci. Bohužel, vzhledem ke znečišťování vod a výstavbě příčných bariér jsou jeho počty v ČR velmi nízké. To vedlo až k zařazení mníka jednovousého mezi chráněné druhy. Jelikož se ale jedná o rybu velmi zajímavou a žádanou mezi sportovními rybáři, tak je sportovní rybolov mníka povolen.

Mníky tedy lovme a užívejme si jejich nestandardního vzhledu, výbornou kvalitu masa či jater. Dbejme však i na to, aby mník, kterého se nám podařilo chytit, nebyl mníkem v Česku posledním.

Napsat komentář