Jako student Střední školy rybářské a vodohospodářské J. Krčína v Třeboni jsem se zúčastnil umělého výtěru naší nejvýznamnější ryby – kapra obecného. Umělý výtěr je v současnosti nejpoužívanější metoda pro získávání váčkového plůdku kapra.

Text: Miloš Nekola

Zpočátku se rybáři potýkali s problémem lepivosti jiker. Problém s odlepkováním jiker nejprve řešili tak, že jikry lepili na rámečky a ty se následně kulily v bazénech. V 70. letech byly vyvinuty použitelné odlepkovací roztoky.

Oplozenost se pohybuje přes 90 %. Generační ryby slovíme na jaře a převezeme je do matečních rybníků. Mateční rybník by měl být menší, pod dohledem a dobře vypustitelný. Chování generačních ryb sledujeme. Jakmile začnou jezdit v párech, rybník je nutno slovit a generační ryby převézt na líheň. Pokud není ještě ryba zcela připravena k výtěru, ponecháme ji na dozrání v manipulačních rybníčcích. Připravená ryba má měkkou břišní dutinu a je možno ji hypofyzovat.

Hypofýza je součást mezimozku a jedná se o nadřazenou žlázu s vnitřní sekrecí. Nachází se v tureckém sedle kosti klínové. Velikost má cca 3 mm u 2kg ryby.

Proč vůbec hypofyzujeme? Abychom časově sjednotili výtěr a urychlili dozrávání pohlavních produktů v poslední fázi. První dávka se dává jikernačkám i mlíčákům 24 hodin před výtěrem. Každé rybě dáváme jednu hypofýzu, kterou rozetřeme v třecí misce a rozpustíme ve fyziologickém roztoku. Ten pak s hypofýzou aplikujeme injekcí do důlku u břišní ploutve nebo do hřbetní svaloviny. Při první dávce jikernačky zvážíme, označíme a zašijeme močopohlavní otvor. Druhou dávku aplikujeme pouze jikernačkám, a to 8–12 hodin před výtěrem (2–4 mg na kg živé hmotnosti).

Výtěr probíhá německou suchou metodou, s mezijikernou tekutinou do suché misky. K vytřeným jikrám přidáme mlíčí od několika mlíčáků. Mlíčí a jikry důkladně promícháme. Po přidání vody nebo vody ředěné s mlékem začíná oplození. Asi po pěti minutách je nutno začít odlepkovávat jikry pomocí mléka.

Odlepování má dvě fáze: Nejprve v misce mícháme jikry rukou nebo stěrkou. Jikry bobtnají, takže postupně přidáváme mléko. Jakmile se sníží lepivost, pokračuje odlepování mlékem v zugských lahvích, kam umístíme okolo půl milionu jiker. Promíchávání zajistíme vzduchem. Zhruba po hodině vzduch zastavíme a pustíme vodu. Mléko je odplaveno a začíná inkubace jiker. O tom snad zase příště.

Napsat komentář