Od pondělního odpoledne, kdy vláda vydala nová nařízení, se diskutuje, jestli platí i pro rybáře. Většina lidí se domnívala, že na ryby sice rybáři mohou, ale pouze od 5:00 do 21:00. Vyjádření Ministerstva zemědělství všechny překvapilo. Zákaz vycházení se na rybáře nevztahuje!

Text: David Štrunc, foto: Pixabay

Dnes 28. října obdržel Český rybářský svaz stanovisko Ministerstva zemědělství, které upřesňuje nařízení vlády platná od dnešního večera.

Ač se většina rybářského světa domnívala, že zákaz vycházení mezi 21:00 a 5:00 se týká i rybářů, není tomu tak. Pokud vykonáváte rybářské právo, můžete u vody zůstat a lovit do konce povolené denní doby lovu.

Stanovisko Ministerstva zemědělství k textu Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 a č. 1103 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ve vztahu k výkonu práva rybářství a myslivosti:

S ohledem na četné dotazy na dopady Usnesení vlády České republiky ze dne 26. října 2020 č. 1102 a č. 1103 o přijetí krizového opatření do oblasti myslivosti a rybářství Ministerstvo zemědělství v návaznosti na tiskovou konferenci po jednání vlády sděluje, že výkony práva rybářství a myslivosti jsou i nadále považovány za „ podnikatelské a jiné obdobné činnosti“ podle bodu I. odst. 1 a bodu II. odst. 1. výše uvedeného usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 1102 a zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s účinností ode dne 28. října od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. se na ně nevztahuje.

V případě jakýchkoli změn vás budeme opět informovat.