Otázka, kterou jste si možná ještě nepoložili. Vytírá se kapr v České republice přirozeně? A pokud ano, jak to, že se nechytají malí kapříci?

Text: Zdeněk Hofman, foto: autor

Začátek roku je nejvhodnějším obdobím k bilancování. Vzpomínáme na loňské úlovky. Když pomine nadšené vyprávění o velkých rybách, přechází řeč na různé rybolovné techniky.

V diskuzi o chytání feederem se shodujeme, že díky jemnému náčiní můžeme lovit i ty nejmenší rybičky. Při rozhovoru si uvědomuji, že jsem během roku na feeder ulovil desítky ryb. Oukleje, plotice, tlouště, cejny, líny i kapry. Na tom není nic zvláštního, ale problém nastává v jejich velikosti.

Vytírá se u nás kapr?

Všechny ulovené druhy byly zastoupené od nejmenších exemplářů až po opravdu slušné kousky. Za celý rok se mi však nepodařilo ulovit ani jednoho malého kapříka do dvaceti centimetrů. Těch větších a velkých je díky častému zarybňování dost, ale kapří mládě je vzácnost. Napadá mě otázka, kterou ihned vyslovím: „Třou se v našich vodách kapři?“

U stolu je rázem ticho. Kamarádi na mě nevěřícně hledí, jestli se náhodou nejedná o žert. Nikdo ani na vteřinu nepochybuje o tom, že se u nás kapři přirozeně rozmnožují. Zbytek večera už nemluvíme o ničem jiném. Malého kapříka sice taky dlouhé roky nechytili, ale tento fakt si vysvětlují snadno. Většinu plůdku sežerou dravci a málokterému se podaří přežít. Proto se do našich vod musí kapři uměle vysazovat. Myslíte, že je to pravda?

Zjistil jsem, že většina rybářů o této otázce buď nepřemýšlela, nebo tření a rozmnožování kaprů pokládají za naprostou samozřejmost. Jako první zapochyboval zkušený rybář Jirka Marek: „Kapři se u nás vytírají vzácně. Na zahradě mám jezírko a párkrát se mi v něm kapři vytřeli. V pískovnách a řekách je to horší. Určitě se ale chovají, jako by se třít měli. Když v květnu nebo červnu dosáhne voda požadované teploty, přestanou brát a vyjedou do mělčin. Nastanou dny, kdy to ani neťukne.“

foto: Zdeněk Hofman

Podobnou odpověď jsem našel i na internetu. Ve většině našich domácích vod prý pro úspěšné rozmnožování kaprů chybějí podmínky. Ke tření dochází sice často, ale jikry přežívají jen zřídka. K rozmnožování kapra se používá metoda umělého výtěru v řízeném prostředí, na rybí líhni.

Ve vzpomínkách se vracím skoro o čtyřicet let zpátky do dob, kdy nás v rybářském kroužku učili rozeznávat malého kapra od karáska. Jako malý kluk jsem neměl problém kapří juniory nachytat. Naše obecní nádrž byla plná malinkých lysců i šupináčů.

Zhoršily se tolik podmínky v našich vodách nebo je problém v rybách?

Další názor, který jsem slyšel, říká, že problém je u vysazovaných ryb. Původní kapří obsádka řek a rybníků se prý rozmnožuje, ale je jich velmi málo.

Komentáře (2)

  1. Třou se, až se rákos třepe! Ale nic nepřežije. To jsem zažil mnohokrát na našem obecním rybníku. Rybník bez dravců. Proč? Nevim jistě. Plůdek nedorostl dost, aby přežil zimu? Nebo množení zmrvil karas stříbřitý? Kdo ví… Ale čekal bych, že redakce Rybářství by to vědět měla.

Napsat komentář