Krajský úřad Středočeského kraje zrušil v pondělí 21. října zákaz konzumace ryb z Berounky. Jejich zdravotní závadnost se totiž nepotvrdila.

Text: David Štrunc, foto: autor

Trvalo téměř čtrnáct dní než se vlna polutantů z Drnovského potoka dostala až na soutok s Vltavou. Nakonec se potvrdila slova RNDr. Mareka Lišky, Ph.D z Povodí Vltavy, který odhadoval, že se nebezpečné látky dostanou na soutok s Vltavou v neděli 20.října

Krajský úřad Středočeského kraje dnes informoval o zruší zákazu konzumace ryb z Berounky. „Děje se tak na základě výsledků rozborů odchycených ryb v řece Úhlavě Státním veterinárním ústavem Praha, které prokázaly jejich zdravotní nezávadnost,“ stojí na oficiálních stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje.

Celý případ je už v rukou policie, která zahájila trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.

Za celou dobu sledování nebyl nikde zjištěn hromadný úhyn ryb. Škody byly minimalizovány včasným a odborným zásahem Povodí Vltavy, které hned po zjištění úniku látek navýšilo průtok z přilehlých nádrží. Tím se látka dostatečně zředila a nenapáchala tak trvalé škody.