Agentura THE Angling Trust se staví proti rostoucí hrozbě znečištění britských vod novým způsobem, jehož cílem je chránit nejen rybolov, ale také zdraví celého vodního prostředí.

Text: redakce, foto: repro zsnovestraseci-enviro.cz

Kampaň s názvem „Rybáři proti znečištění“ požaduje důkladnější sledování vod a řádné vymáhání zákonů a předpisů, což povede k účinnějšímu a přísnějšímu stíhání osob, které byly shledány vinnými z rozsáhlých znečištění povrchových vod.

Myšlenka na přísnější sledování znečištění vznikla po nedávném zveřejnění studie, ze které vyplývá, že žádná z britských vod nesplňuje evropské normy pro dobrý chemický stav.

Britští rybáři se již dlouho snaží o ochranu řek i stojatých vod. Dá se říci, že začátek této činnosti je spojený se založením Anglers Conservation Association v roce 1948 a Angling Trust doufá, že rybáři opět vystoupí a vyvinou tlak na vládu podpisem petice, která byla sepsána 15. října.

The campaign is demanding better monitoring of our waters and proper enforcement of laws and regulations

V čele iniciativy je John Cheyne, manažer v Trustu, který pro anglingtimes.co.uk řekl:

„Vody, ve kterých lovíme, jsou v krizi a trpí všemi formami znečištění. Od úniku zemědělských produktů po plasty, chemické pesticidy a surové odpadní vody. Čas je luxus, který si už nemůžeme v boji za naše životní prostředí dovolit.“

Kampaň nebude usilovat o vytvoření nové legislativy, která by řešila rostoucí hrozbu znečištění, protože John Cheyne je přesvědčen, že současné zákony jsou dostatečné – jednoduše se řádně nevynucují.

Snížení rozpočtu

„Agentura pro životní prostředí zaznamenala od roku 2010 snížení rozpočtu o 50 procent, takže správné monitorování se stalo skutečnou výzvou,“ říká Cheyne.

„Když pachatele chytí, není dostatečně potrestán. Vezměte si některé společnosti. Pokuty, kterým čelí, jsou často menší než náklady spojené s likvidací dané látky, takže je pro ně jednodušší pokračovat ve znečišťování,“ vysvětluje Cheyne.