Fotografie
Jaroslav přidal úlovek Kapr obecný...
před 8 hod
Fotografie
Jaroslav okomentoval Makrela na klac...
před 11 hod
Fotografie
Jaroslav okomentoval Staročeská kapř...
před 11 hod
Fotografie
Jaroslav okomentoval Učíme se v Třeb...
včera
Fotografie
Jaroslav okomentoval Pstruh na grilu...
včera

Jak správně nahazovat nymfy?

strunc 21. května 2020 0 komentářů

Poznávání

Text: Josef Jehlička, foto: Ivo Novák

Rozhodně však nelze brát jako pravidlo představu, že by nejtěžší nymfy byly zárukou ulovení nejvíce ryb, nebo těch nejdelších. Pokud se nám na požadované místo podaří dopravit a nabídnout méně zatíženou nástrahu, bude určitě méně nápadná a šance na úspěch bude rozhodně větší. Takže nezbývá než zkoušet, přemýšlet a experimentovat…

Nahazování proti proudu

Při lovu na nymfy je nejběžnějším postupem právě nahazování šikmo či přímo proti proudu, aby nástrahy mohly klesnout dostatečně hluboko. V tom případě se používají hodně zatížené nymfy, koncová část návazce bývá co nejslabší a zpravidla sáhneme po plovoucí šňůře. Tak zajistíme, že se šňůra nedostane do zorného pole ryby ještě dříve než samotná nymfa a nebude tak působit rušivě.

REKLAMA

Při použití více nymf by mezi nimi měla být alespoň metrová vzdálenost, v extrémně čisté vodě raději použijeme jen dvě nástrahy či pouze jednu nástrahu nebo hodně dlouhý návazec. Při chytání na střední vzdálenosti poslouží dobře indikátor záběrů, umístěný nejčastěji mezi šňůrou a návazcem. Na mělčích vodách jeho funkci může převzít i nápadněji zbarvená „nepotopitelná“ muška (z CDC nebo srnčí srsti) ve vhodné vzdálenosti od koncové nymfy.

Kopíruje-li nástraha profil dna, brzy se naučíme odlišit kontakt s kameny a dnem od záběru ryby, někdy jsou ale (zvlášť od lipanů) záběry tak jemné a opatrné, že je jen těžko určíme a tak budeme občas zasekávat do prázdna.

REKLAMA

Při lovu na velké vzdálenosti musíme šňůru (nahozenou proti proudu) poměrně rychle stahovat, abychom udrželi kontakt s nástrahou a později ji opět uvolníme, abychom prochytali co největší kus vody. Při lovu proti vodě spoléháme téměř vždy na tzv. pasivní chod nástrahy, necháme ji tedy unášet proudem a jen vyčkáváme na záběr. V konečné fázi splavávání můžeme přejít k aktivnějšímu vedení, ale o tom si řekneme za chvíli. Pasivně vedenou nymfu můžeme přizvednout v blízkosti vázek, jinak ji necháváme co nejpřirozeněji unášet proudem.

Lov kolmo na proud

Při tomto způsobu lovu využijeme plovoucích šňůr s potápivým koncem. V klidnější vodě někdy vystačíme občas i jen s rychle potápivým návazcem (to ale platí spíš jen pro mělká místa). Záběr může přijít už ve chvíli vyklesávání, častěji k němu ale dojde až při vedení u dna a velmi často pak v závěrečné fázi vedení nástrahy.

Mušky lze oživovat pohybem buď horizontálním (špičkou prutu do strany s použitím rychle potápivé šňůry nebo zátěžové mušky v blízkosti spoje návazce se šňůrou), nebo vertikálním (s plovoucí šňůrou a pohybem špičky opatrně vzhůru nebo pouhým přidržením). Tento pohyb by měl být vždy jen velmi jemný a ani na okamžik bychom neměli ztratit kontakt s nástrahou. Tento způsob bývá účinný zejména v době aktivity larev hmyzu (stoupání ke hladině).

Také po skončení vedení můžeme před zkrácením šňůry nebo nasazením k dalšímu hodu ještě šňůru vysoukat a jednou nebo dvakrát o kousek lehce popustit. Ryba někdy sleduje stoupající a zrychlující nymfu, právě tento pohyb zpět směrem ke dnu může rozhodnout o ataku. Jinak bychom stoupání nymf měli začínat vždy u dna a pohyb by měl být pomalý, spíš přerušovaný. V žádném případě ne příliš rychlý a souvislý. Ryba uchopenou nymfu velice brzo rozpozná od skutečné a pustí ji… Zásek proto musí být dostatečně pohotový. V případě, že zasekáváme na přizvedávanou nymfu proti proudu, je však krátká prodleva (jedná se ale jen o zlomek sekundy!) na místě.

Lov po proudu

U nás je poměrně málo rozšířen způsob nymfování tzv. spouštěním. V tomto případě můžeme použít i nejtěžší nymfy. Nahazujeme je zpravidla jen na vzdálenost několika metrů šikmo po proudu a nástrahu necháme k rybě splavat. Vhodné budou i nejrychlejší potápivé šňůry, k rybě totiž jako první vždy dorazí nástraha. Ani tak ale nenechávejme tyto šňůry zbytečně cestovat po předpokládaném stanovišti ryby, to může působit rušivě.

Při lovu po proudu tak často nedochází k zachycování šňůry za kameny a jiné překážky, velmi dobře proto můžeme lovit v jámách za kameny, pod jízky a v úplavech. Protože zasekáváme směrem proti proudu, tedy vlastně směrem ven z rybí tlamky (ryby stojí při lapání potravy prakticky vždy hlavou proti proudu), veďme zásek raději směrem vzhůru. Při použití hodně zatížených nymf však dejme velký pozor na oči a obličej vůbec, vždy se raději chraňme vhodnými brýlemi. Nakrátko z vody vyšlehnutá těžká nymfa dokáže být velmi nepříjemná a nebezpečná. Při lovu po proudu lze s nymfami velmi dobře pracovat a nechávat je stoupat, jak jsem psal výše.

Na stojaté vodě

Použijeme-li nymfové mušky na stojatých vodách, bude to nejčastěji v kombinaci s lurami či mokrými muškami a napodobeninami pakomárů. Na hlubší stojaté vodě může těžká nymfa posloužit jako prostředek k tomu, aby sestava dosáhla rychle dostatečné hloubky. Občas se zase vyplatí nechat naopak jen lehce zatížené nymfy pomalu vyklesávat a potom je zase zvolna a s přestávkami přizvedávat. To záleží především na momentální aktivitě hmyzu a zájmu ryb.

Při lovu s francouzskou nymfou se používají ponejvíce malé mikronymfy, zatížené v tělíčku nebo pomocí tungstenového korálku. S ohledem na jemné náčiní a nahazování bez využití muškařské šňůry nejsou zpravidla zatíženy až tak extrémně. Lovíme opět nejčastěji směrem proti proudu

REKLAMA
REKLAMA
Líbil se vám článek?

Pošlete ho dál svým přátelům

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Diskuze k článku (0)

Novinky z iRybářství na váš e-mail

Články, videa, recepty a další novinky na váš e-mail. Mějte přehled