Fotografie
Jaroslav okomentoval VIDEO: Pod hlad...
před 12 hod
Fotografie
Radek okomentoval VIDEO: Pod hlad...
předevčírem
Fotografie
Radek okomentoval Navnada...
předevčírem
Fotografie
Radek okomentoval Šňůra na feeder...
předevčírem
Fotografie
Radek okomentoval Na revírech Rep...
předevčírem

Novela invazního seznamu. Za puštění některých druhů ryb zpět do vody hrozí rybářům pokuta až 30 tisíc

Marek iRybářství 29. března 2022 0 komentářů
Slunečnice pestrá

Slunečnice pestrá, foto: Zdeněk Drahokoupil

ČRS a MRS

Od 1. ledna 2022 vstoupil v platnost zákon č. 364/2021 Sb., kterým se změnily některé zákony v souvislosti se zaváděním předpisů EU v oblasti invazních nepůvodních druhů. Upozornil na to oficiální web Českého rybářského svazu rybsvaz.cz. Jak se změny dotknou rybářů?

text: Marek Kožušník

V současné době nalezneme na unijním seznamu invazních nepůvodních druhů 36 druhů rostlin a 30 druhů živočichů.

REKLAMA

Z těch, se kterými se jako rybáři můžeme setkat kolem našich vod nejčastěji, můžeme z rostlin jmenovat netýkavku žláznatou (Impatiens glandulifera), bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) nebo pajasan žláznatý (Ailanthus altissima).

Z živočichů pak rak pruhovaný (Orconectes limosus), rak signální (Pacifastacus leniusculus), želva nádherná (Trachemys scripta), ondatra pižmová (Ondatra zibethicus) či nutrie říční (Myocastor coypus).

REKLAMA

Seznam prozatím zahrnuje 4 rybí druhy. Plotos proužkatý (Plotosus lineatus) je mořským druhem zavlečeným například do Středozemního moře.

Hlavačkovec Glenův (Perccottus glenii) je původem v povodí řeky Amur a prozatím na našem území zaznamenán nebyl, je však znám výskyt například ze Slovenska, Maďarska, Polska a dalších zemí Evropy.

Další dva druhy na unijním seznamu jsou již pro české rybáře dobře známé.

Střevlička východní (Pseudorasbora parva) pochází z východní Asie a k nám se dostala v 80. letech s plůdkem ryb z Maďarska. Dnes je rozšířena na většině našeho území.

střevlička východní
Střevlička východní, foto: Zdeněk Drahokoupil

Jedná se o drobnou kaprovitou rybku s malými ústy, horní čelist je mírně kratší než dolní. U mladých jedinců se po bocích táhne tmavý pruh. V době rozmnožování se samci barví do tmavě fialového zbarvení.

Na rybnících a dalších stojatých vodách představuje střevlička významnou potravní a prostorovou konkurenci pro plůdek dalších druhů ryb. Krom toho je agresivní a okusuje jiným rybám slizovou vrstvu, čímž je vystavuje riziku plísňové či bakteriální infekce.

Slunečnice pestrá (Lepomis gibbosus) je ryba z čeledi okounkovitých původem ze Severní Ameriky. Pro své pestré zbarvení je často chována v zahradních jezírcích i v akvaristice, což byl i jeden ze zdrojů jejího šíření.

slunečnice pestrá
Slunečnice pestrá ( Lepomis gibbosus ), foto: Zdeněk Drahokoupil

Slunečnice dosahuje velikosti až 40 cm, v našich podmínkách však nejčastěji okolo 15 cm. Jedná se o agresivního potravního konkurenta domácích druhů, který s oblibou konzumuje i plůdek a snůšky jiker jiných ryb.

Jak se podle platné legislativy musí rybář zachovat v případě ulovení těchto druhů?

V zákoně o rybářství najdeme po přijetí shora uvedené novely, konkrétně v § 13, který se týká lovu, nově dvě zásadní ustanovení pro rybáře: „Při lovu v rybářských revírech i v rybníkářství se zakazuje vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druh na unijním seznamu a použít takový druh jako nástražní rybu.“

V praxi to pak znamená, že každou ulovenou střevličku východní a slunečnici pestrou nesmí rybář vrátit zpět do revíru a musí si takovou rybu přivlastnit. Stejně jako v případě ostatních druhů ryb, musí i přisvojený invazní nepůvodní druh rybář řádně zapsat do sumáře úlovků.

bolševník
Další z nezvaných hostů bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum). Foto: ČRS

Zároveň ani jeden z těchto druhů nesmí být při lovu ryb použit jako nástražní ryba. Oba uvedené zákazy jsou podle zákona o rybářství i přestupkem, za který lze podle tohoto zákona uložit fyzické osobě pokutu s horní sazbou 30 000 Kč.

„Obracíme se tak na všechny rybáře, nakládejte s těmito rybami ve smyslu platné legislativy a pomozte tak eliminovat tyto invazní nepůvodní druhy, které narušují diverzitu a poškozují původní rybí společenstva našich vod,“ stojí na stránkách Českého rybářského svazu.

Česká republika promítla Nařízení EU č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání a šíření invazních nepůvodních druhů výše uvedenou novelou právních předpisů ČR, včetně novely zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství.

V souvislosti s tímto nařízením EU vznikl seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na EU. Ten se běžně označuje jako „unijní seznam“.

Pro všechny druhy, které nalezneme na unijním seznamu, platí také zákaz dovozu a převozu v rámci EU, uvádění na trh, zákaz držení, chovu, rozmnožování a vypouštění do volné přírody.

REKLAMA
REKLAMA
Líbil se vám článek?

Pošlete ho dál svým přátelům

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Diskuze k článku (0)

Novinky z iRybářství na váš e-mail

Články, videa, recepty a další novinky na váš e-mail. Mějte přehled