Po úniku digestátu z bioplynové stanice v obci Budča (okres Zvolen) už rybáři z Hronu vylovili a odvezli do kafilérie 5,3 tun uhynulých ryb. Uvedl to ichtyolog Slovenského rybářského svazu pro středoslovenskou oblast Richard Štencl. Jde podle něj o přibližně třetinu skutečného rozsahu úhynu.

text: Marek Kožušník

Podle Štencla se uhynulé ryby nacházejí i na místech, které jsou velmi těžce přístupné a prakticky není možné je z nich vytáhnout. „Při dnešní obhlídce vodního toku v Žarnovici je dokonce možné, že množství ryb, které jsme dosud vytáhli a odvezli do kafilérie, tvoří jen deset procent celkového úhynu,“ řekl Štencl.

Slovenská mašinérie funguje

Mluvčí Slovenské inspekce životního prostředí Tamara Lesná uvedla, že bioplynové stanici v Budči hrozí za únik digestátu do řeky Hron pokuta do výše 165 tisíc eur (zhruba 4,2 milionu korun). V případě otráveného Hronu se angažuje i Státní ochrana přírody SR, která po skončení sběru uhynulých ryb určí celkovou společenskou hodnotu uhynutých jedinců chráněných druhů.

úhyn ryb
foto: MO SRZ Žiar nad Hronom

Státní veterinární a potravinová správa bude po nejbližší dva týdny vyhodnocovat pitvy ryb a vzorky odebrané vody, aby se určila příčina jejich úhynu. Akreditovaná laboratoř Slovenského vodohospodářského podniku bude vyhodnocovat ukazatele znečištění z odebraných vzorků vody.

Jak bojují místní rybáři

„Velmi si ceníme pomoci všech dobrovolníků, kteří ve svém volném čase pomáhají se sběrem ryb. Děkujeme i městu Žiar nad Hronom, které nám poskytlo městské hasiče,“ píšou na svém webu rybáři z postižené oblasti.

Postupem času začínají probíhat rozkladné procesy, které uhynulé ryby vynášejí na hladinu. „Je to mimořádně náročná a nepříjemná práce, zápach hnijících ryb se stává nesnesitelný. Je asi nereálné odstranit všechny uhynulé ryby, protože tato katastrofa zasáhla podle aktuálních informací úsek dlouhý minimálně 30 km. Nádrž nad elektrárnou v Hronské Dúbravě je posetá rybami, které neustále přibývají, a protože kapacitně zřejmě nedokážeme projít a vyčistit celý úsek řeky, prosíme o shovívavost všechny občany, kteří narazí v okolí řeky na zápach,“ pokračují žiarští rybáři.

uhynulé ryby
foto: MO SRZ Žiar nad Hronom

Únik jedovaté látky do řeky způsobil pád stromu na skladovací vak bioplynové stanice během nedělní bouřky.