Tag

Okoun

Browsing

V říjnu začnou řady rybářů na březích revírů pozvolna řídnout. Důvod je zřejmý: stále chladnější počasí, které už tolik nepřeje sedavým způsobům rybolovu. Ti, kteří vytrvají a obětují pohodlí, se však stále mohou dočkat nádherných úlovků. Nehledě na to, že chytání ryb v podzimní přírodě, plné úchvatných barev a průzračného, svěžího vzduchu, je zážitkem samo o sobě.

štika

Ze zelenavého přítmí náhle vystupuje silueta stojícího stromu. Větve obalené řasami vypadají jako zafačované ruce malomocného. Strom stojí stále zpříma. A támhle je další a další! Malomocný les na dně kamenné Jámy vyplněné vodou.

Přichází to najednou. Celé léto i podzim má lov pruhovaných dravečků poměrně dobře zajetá pravidla. Najednou přijde silné ochlazení, voda se vyčistí a ochladí a vše začíná být zcela jiné. Nástrahy, které byly nejlepší, nejednou ztrácí na účinnosti a místa, kam si rybář chodil pro okouny jako do obchodu, jsou najednou prázdná.