Fotografie
Vojtech přidal úlovek Pstruh duhový...
před 3 hod
Fotografie
Antonín přidal úlovek Kapr obecný...
před 4 hod
Fotografie
Jaroslav okomentoval „Rybář“ házel u...
včera
Fotografie
Radek okomentoval „Rybář“ házel u...
včera
Fotografie
Radek okomentoval Zahájení pstruh...
včera

Test rybářských znalostí. Dokážete odpovědět na všechny otázky?

Michal Katuščák 18. ledna 2021 1 komentářů
na rybách

foto: pixabay

Zábava

Rybářský řád není příliš složitý, i přes to občas na něco zapomeneme. Nebo ne? Vyzkoušejte si krátký test rybářských znalostí.

Text: David Štrunc

1.

REKLAMA

Jaká ryba je na obrázku?

kresba: publikace Ryby

a) Úhoř říční

REKLAMA

b) Piskoř pruhovaný

c) Sekavec podunajský

2.

Jaká ryba je na obrázku?

kresba: publikace Ryby

a) Bolen dravý

b) Jelec jesen

c) Tolstolobik bílý

3.

Jaká ryba je na obrázku?

kresba: publikace Ryby

a) Cejn velký

b) Cejnek malý

c) Síh maréna

4.

Které části rybího těla slouží k určení stáří?

a) Vousky

b) Paprsky v ocasní ploutvi

c) Šupiny

5.

Zelené vodní rostliny vyrábějí kyslík:

a) Jen v noci

b) Ve dne i v noci

c) Jen ve dne

6.

Kde se vytírá losos obecný?

a) V mořích

b) V brakické vodě

c) V řekách

7.

Lov přívlačí je:

a) Lov, při kterém se použijí nejvýše 2 udice a pohyb nástrahy není aktivně ovliňován

b) Lov, při kterém je nástraha aktivně vedena vodním prostředím

c) Lov na umělou mušku

8.

Co se rozumí pod pojmem hlubinná přívlač?

a) Tažení nástrahy za pohybujícím se plavidlem

b) Lov udicí ze břehu při kterém je nástraha aktivně vedena vodním prostředím

c) Lov na moři

9.

Při lovu přívlačí, na umělou mušku nebo muškařením musí osoby provádějící lov dodržovat mezi sebou vzdálenost:

a) Alespoň 20 m, nedohodnou-li se na menší vzdálenosti

b) Při které se nebudou při lovu vzájemně omezovat

c) Alespoň 15 m, nedohodnou-li se na menší vzdálenosti

10.

V případě, že byla příslušným rybářským orgánem udělena výjimka k lovu ryb pomocí elektrického proudu, je tento lov povolen:

a) Pouze při splnění bezpečnostních předpisů. Osoby obsluhující elektrické zařízení musí mít u sebe povolení k takovému lovu a doklady opravňující k použití elektrolovného zařízení

b) Pouze k vědeckým účelům, a to jen osobám s kvalifikací odborné způsobilosti v elektrotechnice, pokud k tomu byly zmocněny místně příslušným krajským úřadem

c) Pouze v chráněné rybí oblasti osobám stanoveným uživatelem revíru či rybníkářem, pokud loví ryby a jiné vodní organismy pro potřeby hospodářské těžby, či umělého chovu

11.

Do které čeledi patří candát obecný?

a) Treskovití

b) Okounovití

c) Candátovití

12.

Přístup na pobřežní pozemky při výkonu rybářského práva může být zakázán:

a) Jen z důvodu obecného zájmu

b) Z důvodu ochrany vlastnických práv vlastníka pozemku

c) Z rozhodnutí vlastníka či nájemce pobřežního pozemku

13.

V jaké vzdálenosti od přehradní hráze je povolen lov ryb?

a) 100 metrů od tělesa hráze

b) 10 metrů od tělesa hráze

c) 50 metrů od tělesa hráze

14.

Doba hájení jelce tlouště je v mimopstruhovém rybářském revíru?

a) Od 1. září do 15. dubna

b) Od 16. března do 15. června

c) Od 1. ledna do 15. června

15.

Kdy musí osoba provádějící lov ryb v mimopstruhovém rybářském revíru zapsat přisvojenou parmu?

a) Bezprostředně po jejím ulovení

b) Po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody

c) Po ukončení denního lovu ryb

16.

Je rybářská stráž oprávněna zadržet rybářské náčiní a úlovek v případě přestupku lovící osobě?

a) Jen náčiní, úlovek ne

b) Jen úlovek, náčiní ne

c) Ano

17.

Kdy je v rybářských revírech hájený amur bílý?

a) Nemá stanovenu dobu hájení

b) Od 1. ledna do 30. září

c) Od 1. listopadu do 31. ledna

18.

Kdy musí osoba provádějící lov ryb v pstruhovém rybářském revíru zapsat přisvojeného sivena?

a) Po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody

b) Do 15 minut po jeho ulovení

c) Bezprostředně po jeho ulovení

19.

Rybářskou stráží může být ustanovena osoba, která:

a) Je omezena ve způsobilosti k právním úkonům

b) Nemá způsobilost k právním úkonům, avšak má ustanoveného opatrovníka

c) Má způsobilost k právním úkonům

20.

Jaké je mimo jiné poslání Českého rybářského svazu?

a) Chovat ryby v ekologických rybničních chovech a zarybňovat rybářské revíry v množství daném výsledkem produkce ryb

b) Zajistit maximální hospodářskou těžbu lovem ryb v rybářských revírech

c) Chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organizmy, ochraňovat jejich život a životní prostředí

Na příští stránce už se dozvíte správné odpovědi. Jak jste dopadli?

 1. b
 2. c
 3. a
 4. c
 5. c
 6. c
 7. b
 8. a
 9. a
 10. a
 11. b
 12. a
 13. a
 14. b
 15. b
 16. c
 17. a
 18. c
 19. c
 20. c
REKLAMA
REKLAMA
Líbil se vám článek?

Pošlete ho dál svým přátelům

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Diskuze k článku (1)

 1. Takovéto testy rybářských znalostí jsou bezvadným zpestřením rybářského čtení, vždy se přesvědčím jak rychle zapomínám 😉

Novinky z iRybářství na váš e-mail

Články, videa, recepty a další novinky na váš e-mail. Mějte přehled