Opakování je matka moudrosti. Jak dobře si pamatujete rybářský řád a testové otázky ze zkoušek na rybářský lístek? Zvládli byste jeho získání obhájit, nebo by vám ho sebrali? Zkuste si malý test, který vám prozradí, jak na tom jste.

Text: David Štrunc, foto: Český rybářský svaz

Takže, tužku a papír do ruky a jdeme na to. Tolerance je 2 otázky špatně.

1.

O jaký druh ryby se jedná?

a) tolstolobik bílý

b) bolen dravý

c) síh severní maréna

2.

O jaký druh ryby se jedná?

a) losos obecný

b) pstruh obecný

c) hlavatka obecná

3.

O jaký druh živočicha se jedná?

a) potápník vroubený

b) splešťule blátivá

c) blešivec obecný

4.

Který z uvedených orgánů kapr nemá?

a) žaludek

b) hltan

c) jícen

5.

Která kaprovitá ryba má typicky červenou duhovku oka?

a) plotice obecná

b) kapr obecný

c) bolen dravý

plotice oko

6.

Která z našich ryb klade jikry do žaberních systémů mlžů?

a) okounek pstruhový

b) piskoř pruhovaný

c) hořavka duhová

7.

Mezi povolené technické prostředky k lovu patří

a) čeřínek

b) harpuna

c) výbušniny

8.

Kolik jednoduchých háčků může mít rybář na jedné udici při lovu ryb na položenou na těsto?

a) 1

b) 2

c) neomezeně

9.

Čím je vymezena hranice rybářského revíru?

a) vždy ji tvoří jez nebo jiné vodní dílo

b) zpravidla ji tvoří jez, soutok apod. Na břehu je vyznačena tabulemi

c) zpravidla podle kilometráže toku

10.

Při lovu udicí na položenou musí být lovící u udic přítomen tak, aby

a) je měl minimálně 2 metry od rukou

b) mohl s nimi bez prodlení manipulovat

c) je měl v dohledu

11.

Který z rybářů se dopustil přestupku?

a) ten, který měl jednu udici nastraženou na položenou a druhou muškařil

b) ten, který měl při lovu jednu udici nastraženou na položenou, druhou na plavanou

c) ten, který měl dvě udice nastražené na položenou, na každé měl dva návazce s jednoduchými háčky

12.

Nejmenší zákonná délka u bolena dravého v mimopstruhových revírech je?

a) 35 cm

b) 45 cm

c) 40 cm

Výsledky:

 1. b
 2. a
 3. c
 4. a
 5. a
 6. c
 7. a
 8. b
 9. b
 10. b
 11. a
 12. c

Zvládli jste test úspěšně? Pochlubte se do komentářů!