Bolen dravý (Aspius aspius) je naší původní rybou, která se však vyskytuje spíše lokálně a má řadu zajímavostí. Jde o tzv. reofilní druh, což znamená, že jde o rybu říční. Stojaté vody jí tedy příliš nevyhovují a v rybničních soustavách se s ním tak setkáváme jen velmi vzácně. Výborně se ale bolenům daří v údolních nádržích. Zde je totiž voda kvalitnější i částečně průtočná. ÚN dále poskytují mohutnou rozlohu a téměř neomezenou potravní základnu.

text: JS

Tím se dá také vysvětlit i jistá změna, jež se odehrála v tělesné stavbě bolena dravého. Ve standardních podmínkách jde o rybu velmi štíhlou s délkou do 60 cm a hmotností do 2 kg. V ÚN ovšem žijí i mnohem robustnější jedinci, přesahující 1 m a 10 kg.

Tato enormní velikost je způsobena právě mírným proudem, mohutným teritoriem, hlubokou vodou a enormním množstvím potravy. Není těžké si domyslet, že bolen dravý je dravcem a požírá tak ostatní rybky i jiné drobné vodní živočichy.

Ovšem systematicky se jedná o rybu kaprovitou. Bolen tedy nemá široká ústa a ani zuby, které jsou typické pro ostatní dravé ryby. U bolenů dochází i k absenci žaludku, jeho kořist je tedy trávena pouze ve střevě.

Sportovní rybáři ale bolena milují pro jeho způsob boje. Ten je velmi hlučný a nápadný. Bolen totiž díky malé tlamě a absenci zubů loví ryby pomocí omráčení. Najíždí do hejna malých ryb a za pomoci ocasní ploutve i velké plochy těla do nich naráží. Dezorientovanou kořist poté sbírá.

Zajímavostí je i kvalita jeho masa. Celkově jsou dravé ryby označovány za velmi kvalitní a chutné. To se, bohužel, ale bolena dravého netýká. Jeho maso je možné označit za průměrné a je plné kostí i kostic.

úlovek
foto: Ivo Novák

Souhrnně je tedy bolen dravý velmi zajímavou rybou, která je v našich vodách původní a je velmi oblíbená u sportovních rybářů pro svoji bojovnost. Navíc je velmi houževnatá, ostatním rybám prakticky neškodí, není invazivní a má dobré reprodukční schopnosti.

Nemusíme se tedy obávat jeho vymizení a intenzivní podpora tohoto druhu není zatím zapotřebí. A to je v našich vodách u původních druhů ryb už bohužel poměrně vzácné a zřejmě bude stále vzácnější.