Koronavirová krize (aspoň prozatím) pominula, následky si však poneseme ještě dlouhou dobu. Teď nemluvíme o ekonomických či zdravotních aspektech, ale o znečištění moří a oceánů.

Přeložil: David Štrunc, foto: Opération Mer Propre

Francouzští ochránci přírody přišli s varováním, že čím dál více jednorázových roušek a rukavic končí ve Středozemním moři.

Nezisková organizace Operation Mer Propre uvedla, že její potápěči nacházejí v posledních měsících velké množství jednorázového zdravotního materiálu.

Organizace z moře vybrala celkem desítky roušek, ale s postupem času se jejich množství v moři zvyšuje. Skupina zveřejnila fotografie odpadů, které našla, v naději, že zdůrazní, jak moc jsou roušky ve vodě nebezpečné a přesvědčí lidi, aby je do moře nevyhazovali.

Laurent Lombard, člen operace Mer Propre, poukázal na skutečnost, že francouzská vláda rozdala více než 2 miliardy roušek. Na Facebooku uvedl: „Protože vím, že bylo objednáno více než 2 miliardy jednorázových roušek, brzy bude ve vodách Středozemního moře více roušek než medúz!“

„Zdravotní krize nám umožnila vidět to nejlepší a nejhorší v nás. Pokud neuděláme nic, bude moře plné plastu a roušek, i přes to, že zdravý rozum říká, abychom do moře nic nevyhazovali.“

Eric Pauget, který zastupuje oddělení Alpes-Maritimes, napsal minulý měsíc francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi, že jednorázové roušky často obsahují plasty, jako je polypropylen.

„Přítomnost potenciálně kontaminujícího viru na povrchu těchto roušek vyhozených na zem představuje vážnou zdravotní hrozbu pro veřejné čističe a děti, které by se jich mohly náhodně dotknout,“ pokračoval Eric Pauget.

„Kromě toho drobivé polypropylenové nanočástice tvořící tyto masky, které chrání člověka, mohou trvale ovlivnit ekosystémy a jejich biologickou rozmanitost.“

Dále dodal: „Je to rozsah znečištění, který nás musí varovat, protože tyto roušky pocházející z chodníků putují do kanalizace či potoků a nevyhnutelně skončí v přírodě nebo v moři. Kromě toho, s životností 450 let, představují skutečnou ekologickou časovanou bombu vzhledem k jejich trvalým environmentálním rizikům.“