Tag

moře

Browsing

I když se to nám, suchozemcům, může zdát téměř nepředstavitelné, měkkýši sehráli na úsvitu lidských dějin na mnoha místech naší planety důležitou roli. Hlavně na mořských měkkýších závisela prosperita některých lidských komunit, ale známe i některé vnitrozemské kmeny, u kterých podstatnou složku potravy tvořilo maso měkkýšů. Jako příklad mohu uvést severoamerické indiány, kteří po sobě zanechali kopy skořápek sladkovodní perlorodky na březích řek Missouri a Ohio.

Bulharské pobřeží kdysi přes léto obléhaly davy českých turistů. To bylo v době, kdy Černé moře bylo jediné teplé moře, které bylo pro našince bezproblémově dostupné. Dnes žijeme v jiném světě. Zájem Čechů o Černé moře citelně ochabl, mnohým lidem se zdá příliš obyčejné a málo exotické. Přitom Černé moře je skutečně výjimečné. Nejedná se o moře spojené s Atlantikem, ale o moře hluboko zasunuté do nitra Eurasie. To vytváří zcela specifické podmínky.