Fotografie
Ladislav okomentoval Na jaké pruty a...
předevčírem
Fotografie
Ladislav okomentoval Stojan...
předevčírem
Fotografie
Ladislav okomentoval Prut...
předevčírem
Fotografie
Ladislav okomentoval Vtip nevtip...
předevčírem
Fotografie
Ladislav okomentoval Rybář...
předevčírem

Ze zasedání Republikové rady (červen 2022)

Marek iRybářství 14. června 2022 0 komentářů
republiková rada ČRS

foto: Republiková rada ČRS

ČRS a MRS

Republiková rada ČRS se sešla 2. června 2022 na řádném zasedání. Na programu byly zejména následující body – Zpráva o činnosti ČRS za rok 2021, dodatek Rybářského řádu a soupisu revírů pro držitele celosvazových povolenek pro rok 2023, projednání aktuálních oblastí k RIS a příprava XIX. Republikového sněmu ČRS.

text: Lukáš Mareš, tiskový mluvčí ĆRS

Předseda ČRS Dr. Mach úvodem přivítal nově zvolené zástupce do Republikové rady ČRS, kterými se stali za ÚS pro Severní Moravu předseda Mgr. Radomír Bednář a člen Republikové rady ČRS pan Petr Machala a za ÚS města Prahy předseda Ing. Jan Nejedlý.

REKLAMA

Jednatel ČRS Dr. Heimlich představil Zprávu o činnosti ČRS za rok 2021. Co se týče členské základny, tak ve 487 místních organizacích bylo evidováno celkem 262 568 členů. Při meziročním srovnání se jednalo o nárůst o 1,5 %. Nárůst členské základny se v roce 2021 pozitivně odrazil i na prodeji povolenek k lovu ryb, kdy bylo prodáno celkem 246 433 ks všech druhů povolenek.

Celkový počet vysazených ryb dosáhl v roce 2021 více než 19 mil. ks o hmotnosti 3 433 t v celkové hodnotě 233,4 mil. Kč. Oproti roku 2020 došlo tedy v roce 2021 ke zvýšení zarybňování, a to o cca 4,4 mil. ks a 47 t. Celková hodnota vysazených ryb se zvýšila o 9,1 mil. Kč. V roce 2021 bylo na rybářských revírech uloveno celkem 1 468 433 ks ryb o celkové hmotnosti 2 439 826 kg. V porovnání s rokem 2020 se celkově jedná o meziroční pokles úlovků v ks i kg, a to o 265 464 ks a o 341 227 kg. V roce 2021 bylo zaznamenáno celkem 4 624 643 docházek, což je oproti předchozímu roku pokles o 274 346.

REKLAMA

Předseda ČRS Dr. Mach informoval o probíhajících přípravách XIX. Republikového sněmu ČRS, který proběhne v termínu 24. 9. 2022 v konferenčních prostorech Floret v Průhonicích. Pokračují práce na přípravě tištěné zprávy o činnosti za volební období 20182022 pro XIX. Republikový sněm ČRS.

Republiková rada ČRS schválila dodatek pro rok 2023 k Rybářskému řádu ČRS. Dodatek reflektuje novelu zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kdy při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se nově zakazuje vrátit po ulovení zpět do vody invazní nepůvodní druh uvedený na unijním seznamu a za nástražní rybu použít invazní nepůvodní druh uvedený na unijním seznamu (střevlička východní a slunečnice pestrá).

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek seznámil členy Republikové rady ČRS s provedenými kontrolami. Proběhla kontrola čerpání rozpočtu na mezinárodní sportovní činnost za rok 2021, čerpání nákladů na tuzemskou sportovní činnost, využívání služebních vozidel v majetku Republikové rady ČRS a kontrola plnění postupu zarybňování na revírech ČRS. V provedených kontrolách nebyly shledány závažné závady a nedostatky. Členové Republikové rady ČRS byli také seznámeni s hospodařením společnosti Rybář, s. r. o. za roky 2020 a 2021.

Republiková rada ČRS schválila předložení návrhu na XIX. Republikový sněm ČRS na zvýšení členských známek od roku 2023 na výši členské známky pro dospělé z 500 na 700 Kč, pro mládež z 200 na 300 Kč, pro děti z 100 na 150 Kč. Republiková rada ČRS rovněž odsouhlasila financování nákladů na RIS z rozpočtů jednotlivých územních svazů podle počtu členů. V současné době probíhají intenzivní analytické práce na vývoji systému.

REKLAMA
REKLAMA
Líbil se vám článek?

Pošlete ho dál svým přátelům

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Diskuze k článku (0)

Novinky z iRybářství na váš e-mail

Články, videa, recepty a další novinky na váš e-mail. Mějte přehled