Fotografie
Jaroslav okomentoval VIDEO: Co se dě...
před 9 hod
Fotografie
fadli m.n okomentoval Rybaření vesele...
před 20 hod
Fotografie
fadli m.n okomentoval OBRAZEM: Natura...
před 20 hod
Fotografie
fadli m.n okomentoval Školáci pomáhaj...
před 20 hod
Fotografie
okomentoval VIDEO: Co se dě...
před 4 dny

Ze zasedání Republikové rady (červen 2023)

Marek iRybářství 20. června 2023 0 komentářů
črs

foto: ČRS

ČRS a MRS

Republiková rada ČRS se sešla na svém řádném zasedání dne 8. června. Na programu byly zejména následující body – návrh na úpravu platnosti povolenek na revírech Republikové rady ČRS a s tím související změnu financování uvedených revírů, zpráva o činnosti ČRS za rok 2022, informace o přípravě Rybářského řádu ČRS a soupisů revírů pro držitele celosvazových a celorepublikových povolenek pro rok 2024, projednání aktuálních oblastí k RIS a problematika neodevzdaných povolenek k lovu ryb.

text: Lukáš Mareš, tiskový mluvčí Českého rybářského svazu

Republiková rada ČRS schválila návrh na změnu financování revírů Republikové rady ČRS, přičemž od roku 2024 budou na revírech Republikové rady ČRS platit pouze celorepublikové, celosvazové a místní povolenky.

REKLAMA

Předseda ČRS Dr. Mach informoval o současném stavu problematiky zrušení pracovního ročního příspěvku (brigád) a jeho promítnutí do pravidelného peněžního příspěvku (členské známky). Republiková rada ČRS doporučila pokračovat v přípravě tohoto návrhu včetně ekonomických podkladů.

Jednatel ČRS Dr. Heimlich krátce představil členům Republikové rady ČRS Zprávu o činnosti za rok 2022. Jedná se o souhrn nejdůležitějších informací týkajících se organizační struktury, členské základny a jejího vývoje, prodeje povolenek, hospodaření v rybářských revírech, výsledků v chovu ryb, práce s mládeží, sportovní činnosti, legislativy související s problematikou rybářství, propagace, digitalizace agendy, dotací a dalších oblastí činnosti ČRS.

REKLAMA

Vedoucí hospodářského odd. sekretariátu Republikové rady ČRS Ing. Ličko podal podrobnou informaci k průběhu příprav Rybářského řádu ČRS a soupisů revírů pro držitele celosvazových a celorepublikových povolenek pro rok 2024. Dle předběžných informací nestihne MZe do termínu tisku soupisů vydat novelu vyhlášky č. 197/2004 Sb., jejíž návrh obsahuje i některé změny v pravidlech rybolovu. Bude velmi problematické, pokud bude vyhláška vydána v průběhu platnosti nových soupisů. MZe je o tomto problému informováno.

Na návrh předsedy ČRS Dr. Macha schválila Republiková rada ČRS zrušení dosavadní praxe tištění a vylepování papírové členské a mimořádné členské známky od roku 2024. Evidence členství bude řešena výhradně prostřednictvím RIS. Dojde tím nejen k úsporám za tisk členských známek, ale i za jejich distribuci.

Jednatel ČRS Dr. Heimlich a manažer RIS Bc. Kočica seznámili Republikovou radu ČRS s aktuálním stavem projektu, který je ve fázi ladění požadovaných funkcionalit a migrace dat nezbytných pro spuštění školícího prostředí pro místní organizace. Většina organizací bude do systému připuštěna na přelomu června a července, migrace dat (a tedy přechod na provozní prostředí) bude probíhat od poloviny července do konce srpna.

I přes zrušení členských známek zůstanou členské legitimace pro rok 2024 zachovány ve stejném formátu jako doposud, nutnou podmínkou evidence člena ale bude evidence čísla členské legitimace – čárového kódu. Za předpokladu, že MO aktuálně tento údaj neeviduje (nebude předmětem migrace), bude nutné ho doplnit během prvního kontaktu MO s rybářem. Pokud člen nemá legitimaci s čárovým kódem, bude nutné tuto legitimaci vyměnit za legitimaci s již předtištěním čárovým kódem.

Předseda Republikové dozorčí rady Dr. Křenek informoval členy Republikové rady ČRS o provedených kontrolách. Byla provedena kontrola provozu motorových vozidel za rok 2022 a kontrola čerpání rozpočtu na tuzemskou i mezinárodní sportovní činnost za rok 2022. Při kontrolách nebylo zjištěno závad ani nedostatků.

Republiková rada ČRS se dále zabývala problematikou neodevzdaných povolenek. Právní komise Republikové rady ČRS pod vedením JUDr. Šímy zpracovala a předložila variantní návrhy řešení. Republiková rada ČRS uložila právní komisi připravit návrh na změnu Stanov a jednacího řádu ČRS ve smyslu uložení sankce za neodevzdanou povolenku.

Vedoucí odd. sportu a mládeže sekretariátu Republikové rady ČRS pí Chybová předložila návrh na pořádání 5. ročníku závodu o pohár předsedy ČRS v termínu od 12.15. 10. 2023 a pořádání 1. ročníku závodů mládeže v lovu kapra „Češi vs. Slováci“ v termínu 15.18. 10. 2023 na rybářském revíru Veslařský kanál Račice. Republiková rada ČRS tento návrh schválila.

Příští zasedání Republikové Rady ČRS se bude konat 7. září 2023.

REKLAMA
REKLAMA
Líbil se vám článek?

Pošlete ho dál svým přátelům

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Diskuze k článku (0)

Novinky z iRybářství na váš e-mail

Články, videa, recepty a další novinky na váš e-mail. Mějte přehled