Fotografie
katerinavankova014@gmail.com přidal úlovek Bolen dravý...
před 23 hod
Fotografie
Zdeněk přidal úlovek Štika obecná...
před 23 hod
Fotografie
Jaromir přidal úlovek Amur bílý...
před 23 hod
Fotografie
auto-maulik@seznam.cz přidal úlovek Kapr obecný...
před 23 hod
Fotografie
Brian přidal úlovek Sumec velký...
před 23 hod

Jaký je trest za nepřítomnost u udic, za lov po povolené době nebo za chytání na tři pruty? ČRS schválil Jednotný sazebník kárných opatření

Marek iRybářství 5. ledna 2022 1 komentářů
rybářská stráž

foto: Západočeský ÚS

ČRS a MRS

Od začátku roku jsou tresty za rybářské přestupky spravedlivější. Začal totiž platit nový Jednotný sazebník kárných opatření, který je součástí Jednacího řádu. Nebudou je už navíc řešit dozorčí komise MO, ale kárný senát územního svazu. Na co si rybáři musí dát pozor?

text: Marek Kožušník

Nejdůležitější změnou, která rybáře čeká od 1. ledna 2022, je přepracování systému kárného řízení za přestupky na úseku rybářství. Bude férovější a přehlednější. Díky Jednotnému sazebníku kárných opatření už nebude docházet k „dvojímu metru“ při trestání provinilce.

REKLAMA

„Je to historicky poprvé, co se udělal závazný a jednotný sazebník kárných opatření. V posledním roce platil metodický pokyn, který byl spíš doporučující a ani zdaleka ne takto konkrétní,“ vysvětlil pro iRybářství Tomáš Kočica, tiskový mluvčí ČRS.

Vyhrazujete si místo k lovu? Hrozí vám zákaz lovu ryb na 1 měsíc, při opakovaném porušení tohoto ustanovení až na 3 měsíce. Nemáte koupenou povolenku a přesto rybaříte? Hrozí vám vyloučení z ČRS.

REKLAMA

Nejste přítomni u udic v době lovu na plavanou, položenou nebo čeřínkováním? Hrozí vám zákaz lovu ryb na 3 měsíce. Pokud to není poprvé, pak až na 9 měsíců.

Pokud si z nedravých druhů ryb v jednom dnu přisvojíte více než 7 kg, hrozí vám zákaz lovu ryb na 12 měsíců. Pokud to není poprvé, pak i vyloučení z ČRS. Kompletní Jednotný sazebník kárných opatření, který je součástí nového Jednacího řádu, si může stáhnout zde.

Trestá se férově

Většina rybářů se s kárným řízením nikdy nesetkala a nejspíš ani nesetká. V pořádku. Pokud už ovšem přestupek uděláme, měli bychom si být všichni rovni. Trest by měl být vždy spravedlivý a přiměřený pochybení.

rybářská stráž
foto: David Štrunc

Od 1. ledna 2022 už proto kárné provinění neřeší dozorčí komise místní organizace, ale příkazce a kárný senát na úrovni územního svazu. Stávalo se totiž, že různé kárné komise MO měly naprosto odlišný metr při postihu stejných přestupků.

„Například za lov na tři pruty některá komise udělí pouze napomenutí, některá odebere povolenku na rok. Bohužel není výjimkou ani to, že dvojí metr je aplikován i v rámci jedné organizace, kdy mohou hrát svou roli například osobní vztahy – ať už v pozitivním, nebo negativním smyslu,“ popsal stav před zavedením opatření v rozhovoru pro iRybářství z 27. ledna 2021 předseda ČRS Karel Mach.

pytláci
V případě lovu na 4 udice se zákaz lovu ryb zvyšuje na 12 měsíců, při opakovaném porušení tohoto ustanovení až na 24 měsíců. Foto: Jan Váňa, člen rybářské stráže Žiželice

Přesunutí kárného řízení na úroveň územního svazu by tomu mělo zamezit. A stejně tak nový Jednotný sazebník kárných opatření. Ten je pro všechny organizační složky závazný. Nemělo by se tak stát, že jsou u stejného přestupku použity sankce příliš přísné, nebo naopak neúměrně mírné.

V případě zmiňovaného lovu na tři pruty je jasně stanovená sankce – zákaz lovu ryb na 6 měsíců (až 12 měsíců při opakovaném porušení tohoto ustanovení).

Nové Stanovy, nový Jednací řád

Od 1. ledna 2022 vstupují v platnost novelizované Stanovy ČRS a také Jednací řád ČRS. Ten rozvádí a blíže specifikuje ustanovení Stanov. Jeho součástí je právě i Jednotný sazebník kárných opatření.

  • Kárné provinění nově nebude řešit dozorčí komise místní organizace, ale příkazce a kárný senát na úrovni územního svazu. V pravomoci dozorčí komise místní organizace nadále zůstává porušení povinností dané Stanovami, které se netýká přímo výkonu rybářského práva.
  • Kárné opatření bude vždy jednotné podle závazného Sazebníku kárných opatření, který stanoví ke každému prohřešku přesně danou sazbu. Například, pokud rybář loví v rybářském revíru na více než 2 udice, bude následovat zákaz lovu ryb na 6 měsíců (až 12 měsíců při opakovaném porušení tohoto ustanovení).
  • Příkazce územního svazu bude mít možnost vystavit kárný příkaz – tzn. rozhodnout o kárném opatření ve zrychleném řízení bez přítomnosti proviněného v případě, že je kárné provinění zřejmé; pokud nebude přestupce s kárným příkazem souhlasit, může se odvolat ke Kárnému senátu ÚS, kde dojde k osobnímu projednání. Podmínkou tohoto odvolání je složení kauce ve výši 2000 Kč, která bude vrácena v případě, že Kárný senát uzná odvolání za oprávněné.
  • Kárné opatření „zadržení povolenky“ nahrazuje opatření „zákaz lovu ryb“, které se vztahuje na všechny revíry ČRS. To znamená, že pokud je rybář držitelem pstruhové i mimopstruhové povolenky a dopustí se přestupku, kárné opatření se vztahuje jak na pstruhové, tak i mimopstruhové revíry.
  • Nejpřísnější kárné opatření – vyloučení z ČRS – se prodlužuje ze současných dvou až na pět let.

Hostování v jiné MO

Další výraznou změnou je umožnění hostování v jiné než mateřské MO. Princip je takový, že o umožnění hostování vždy rozhoduje výbor místní organizace, kde chce člen hostovat.

Hostující člen musí uhradit členský příspěvek v mateřské i hostovací MO. Hostování není forma členství v hostující místní organizaci – právo hlasovat na členské schůzi, volit a být volen zůstává zachováno pouze v mateřské místní organizaci člena a toto právo nemá v organizaci, kde hostuje.

rybáři
ilustrační foto: MO ČRS Opočno

Tato změna je významná hlavně pro členy samostatně hospodařících místních organizací, kteří do této doby neměli legální možnost zakoupení členské územní nebo celosvazové povolenky. Jako hostující členové tuto možnost nově mít budou.

Stanovy i Jednací řád obsahují řadu dalších úprav převážně technického rázu. Každý zodpovědný rybář by si je měl podrobně pročíst.

Kompletní znění Stanov, které platí od 1. ledna 2022, je k dispozici zde. Jednací řád, jehož součástí je i Jednotný sazebník kárných opatření, je ke stažení na tomto odkazu. Jednotný sazebník kárných opatření si můžete přečíst níže.

Sazebník kárných opatření dle Jednacího řádu ČRS, platný od 1. 1. 2022

Čl.1

Porušení povinností stanovených zákonem č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

 KÁRNÉ PROVINĚNÍKÁRNÉ OPATŘENÍ
1.Osoba provádějící lov ryb v rybářském revíru úmyslně loví bez rybářského lístku nebo bez vydané příslušné platné povolenky k lovu ryb.vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
2.Osoba provádějící lov ryb nemá u sebe nebo na požádání nepředloží rybářský lístek nebo povolenku k lovu.(§ 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)důtka, pokud opakovaně, pak zákaz lovu ryb na 1 až 6 měsíců
3.Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že neoprávněně loví ryby v chráněných rybích oblastech, pokud je zde omezen nebo zakázán lov ryb nebo vodních organismů. (§ 5 odst. 2 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců
4.Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že neoprávněně loví v rybářském revíru na více než 2 udice (3 udice).(§ 13 odst. 1, věta za středníkem zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců
5.Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že neoprávněně loví v rybářském revíru na více než 2 udice (čtyři a více udic).(§ 13 odst. 1, věta za středníkem zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství) zákaz lovu ryb na 12 měsíců pokud opakovaně, pak až na 24 měsíců
6.Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že používá k lovu ryb prostředky výbušné, otravné nebo látky omamné.(§ 13 odst. 2 písm. a.) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
7.Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že používá k lovu ryb bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, vidlic a rozsošek, střílení ryb, tlučení ryb, chytání na šňůry, do rukou nebo do ok. (§ 13 odst. 2 písm. b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
8.Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví za použití elektrického proudu. (§ 13 odst. 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
9.Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby pod ledem. (§ 13 odst. 2 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)zákaz lovu ryb na 9 měsíců, pokud opakovaně, pak až na12 měsíců
10.Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá vybrané druhy ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování. (§ 13 odst. 3 písm. a.) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců
11.Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví vybrané druhy ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry stanovené prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany tohoto druhu ryb.(§ 13 odst. 3 písm. b) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 18 měsíců
12.Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby mimo stanovené denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky.(§ 13 odst. 3 písm. c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)zákaz lovu ryb na 2 měsíce, pokud opakovaně, pak až na 6 měsíců
13.Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo bránění tahu ryb po i proti vodě.(§ 13 odst. 3 písm. d) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
14.Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby z lodí obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu.(§ 13 odst. 3 písm. e) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)zákaz lovu ryb na 3 měsíce, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců
15.Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby v plavebních komorách.(§ 13 odst. 3 písm. f) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)zákaz lovu ryb na 3 měsíce, pokud opakovaně, pak až na 6 měsíců
16.Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby v blízkosti přehradních hrází méně než 100 m od hrázového tělesa. (§ 13 odst. 3 písm. g) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)zákaz lovu ryb na 3 měsíce, pokud opakovaně, pak až na 6 měsíců
17.Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby ze silničních a železničních mostů.(§ 13 odst. 3 písm. h) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)zákaz lovu ryb na 3 měsíce, pokud opakovaně, pak až na 6 měsíců
18.Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody, nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování. (§ 13 odst. 3 písm. i) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců
19.Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že chytá ryby do slupů nebo vrší. (§ 13 odst. 3 písm. j) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
20.Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním. (§ 13 odst. 3 písm. k) zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)zákaz lovu ryb až na 2 měsíce, pokud opakovaně, pak až na 9 měsíců
21.Osoba provádějící lov ryb odepře bezdůvodně kontrolu ze strany člena rybářské stráže, hospodáře, jeho zástupce, nebo ze strany osoby pověřené příslušným rybářským orgánem. (§ 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb
22.Osoba provádějící lov ryb nevyznačí v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, a hmotnost ulovených ryb.(§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)zákaz lovu ryb až na 3 měsíce
23.Osoba provádějící lov ryb nevyznačí v povolence k lovu počet, druh ulovených ryb.(§ 13 odst. 9 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství)zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců, 

Čl. 2

Porušení povinností stanovených vyhláškou MZe č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

 KÁRNÉ PROVINĚNÍKÁRNÉ OPATŘENÍ
1.Osoba provádějící lov ryb není přítomna u udic v době lovu na plavanou, položenou nebo čeřínkováním. (§ 14 odst. 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)zákaz lovu ryb na 3 měsíce, pokud opakovaně, pak až na 9 měsíců
2.Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby za použití systému samoseku.(§ 14 odstavec 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců
3.Osoba provádějící lov ryb nešetrně zachází s ulovenými rybami.(§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců
4.Osoba provádějící lov ryb nedodrží povinnost po ulovení ryby, která je pro vědecké účely opatřena značkou.(§ 15 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.) zákaz lovu ryb na 1 měsíc, pokud opakovaně, pak až na 6 měsíců
5.Osoba provádějící lov poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby nepovoleným způsobem. (na mimopstruhových revírech § 16 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb., na pstruhových revírech § 17 odst. 1 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců
6.Osoba provádějící lov ryb si v mimopstruhovém rybářském revíru přisvojí v jednom dnu, i když loví na více rybářských revírech, více jak 7 kg všech druhů ryb a neukončí denní lov přisvojením si ryby, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg. V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nebo jejich kombinace. 
Osoba provádějící lov ryb si přisvojí v mimopstruhovém revíru vedle úlovku uvedeného v § 16 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb. více jak 3 ks ryb lososovitých a celková hmotnost denního úlovku přesáhne 7 kg. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.
(§ 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)
zákaz lovu ryb na 12 měsíců, pokud opakovaně, pak až vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb 
7.Osoba provádějící lov ryb při lovu na pstruhovém revíru si přivlastní větší počet lososovitých ryb, než je povoleno, neskončí lov po ulovení povoleného počtu lososovitých ryb. (§ 17 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)zákaz lovu ryb na 12 měsíců, pokud opakovaně, pak až vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb 
8.Osoba provádějící lov ryb si při lovu na pstruhovém revíru na plavanou nebo položenou ponechá ulovené lososovité ryby.(§ 17 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)zákaz lovu ryb na 12 měsíců, pokud opakovaně, pak až vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb 
9.Osoba provádějící lov ryb si z nedravých druhů ryb v jednom dnu přisvojí více jak 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném dni lovila a neukončí denní lov přisvojením si ryby, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg. V denním úlovku smí být nejvýše dva kapři. (§ 17 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)zákaz lovu ryb na 12 měsíců, pokud opakovaně, pak až vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb 
10.Osoba provádějící lov ryb nezapíše přisvojené ryby stanoveným způsobem.(§ 16 odst. 4, § 17 odst. 5 vyhlášky č. 197/2004 Sb.) zákaz lovu ryb až na 3 měsíce, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců
11.Osoba provádějící lov ryb vrátí škodlivou rybu do pstruhového revíru.(§ 17 odst. 2 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)důtka, pokud opakovaně, pak zákaz lovu ryb na 2 až 5 měsíců
12.Osoba provádějící lov loví ryby na udici, a současně do čeřínku, na více návazců na udici, čeřínkem větším jak 1 m2.(příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)zákaz lovu ryb na 6 měsíců pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců
13.Osoba provádějící lov ryb použije za nástrahu ryb lososovitých, úhoře, chráněných druhů ryb, nebo ryb nedosahujících nejmenší lovné míry.(příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)zákaz lovu ryb na 12 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 24 měsíců
14.Osoba provádějící lov ryb použije nepovolené nástrahy nebo nepovoleného technického prostředku k lovu.(příloha č. 7 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)důtka nebo zákaz lovu ryb na 3 měsíce, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců
15.Osoba provádějící lov ryb si vyhrazuje místa k lovu.(§ 14 odst. 4 vyhlášky č. 197/2004 Sb.)zákaz lovu ryb na 1 měsíc, pokud opakovaně, pak až na 3 měsíce

Čl. 3

Porušení povinností stanovených bližšími podmínkami výkonu rybářského práva, platnými na revírech ČRS, které vydal uživatel revíru

BODKÁRNÉ PROVINĚNÍKÁRNÉ OPATŘENÍ
1.Osoba provádějící lov loví ryby bez požadovaného vybavení – vyprošťovače háčků nebo míry pro zjištění délky ryb a podběráku.důtka, pokud opakovaně, pak zákaz lovu ryb až na 3 měsíce
2.Osoba provádějící lov ryb si přisvojí rybu, která má stanovenou horní míru.zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 18 měsíců
3.Osoba provádějící lov ryb před zahájením lovu nezapíše nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu datum lovu a číslo revíru, včetně neproškrtne volné kolonky.důtka nebo zákaz lovu ryb až na 3 měsíce, pokud opakovaně, pak až 6 měsíců
4.Osoba provádějící lov ryb neumožní rybářské stráži učinit zápis o provedené kontrole do oddílu II. povolenky k lovu. zákaz lovu ryb až na 6 měsíců 
5.Osoba provádějící lov ryb poruší zákaz lovu ryb tím, že loví ryby z plavidla v revíru nebo jeho části, kde nebyl uživatelem revíru povolen.zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 9 měsíců
6.Osoba provádějící lov ryb nedodrží stanovených pravidel při lovu dravých druhů ryb na bójku.zákaz lovu ryb na 3 měsíce, pokud opakovaně, pak až 6 měsíců
7.Osoba provádějící lov ryb po příchodu k místu lovu neprovede jeho úklid, pokud je znečištěno odpadky, neuklidí místo po skončení lovu, ničí přírodu, láme keře a stromy, používá předmětů označujících krmná místa.důtka nebo zákaz lovu ryb na 2 měsíce, pokud opakovaně, pak na 6 měsíců
8.Osoba provádějící lov ryb uchovává živé ryby nedovoleným způsobem (provléká za skřele, nechá uhynout nezabitou rybu, uchová ulovené ryby v zařízení, které neumožňuje rybě alespoň minimální pohyb).zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců
9.Osoby provádějící lov ryb používají společného zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.důtka všem, kdo společné zařízení používali, pokud opakovaně, pak zákaz lovu ryb až na 3 měsíce

____________________ 

Případ, na který není pamatováno ve výše uvedeném přehledu nejpodstatnějších přestupků, je možno posoudit analogicky. 

Čl. 4

BODKÁRNÉ PROVINĚNÍKÁRNÉ OPATŘENÍ
1.
Osoby provádějící lov ryb poruší jiné bližší podmínky výkonu rybářského práva stanovené uživatelem rybářského revírů a poruší podmínky lovu ryb v rybníkářství stanovené rybníkářem (organizační jednotkou ČRS).

Příkazce nebo kárný senát ukládá kárná opatření přiměřeně nebo obdobně podle čl. 3.
REKLAMA
REKLAMA
Líbil se vám článek?

Pošlete ho dál svým přátelům

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Diskuze k článku (1)

  1. Zdeňku, pytlák je bohužel v tomto případě každý, kdo poruší alespoň jeden z těchto bodů. Tak to chápu já

    Zdeňku, pytlák je bohužel v tomto případě každý, kdo poruší alespoň jeden z těchto bodů. Tak to chápu já 7. ledna 2022

Novinky z iRybářství na váš e-mail

Články, videa, recepty a další novinky na váš e-mail. Mějte přehled