Fotografie
Jiří přidal úlovek Kapr obecný...
včera
Fotografie
Jakub přidal úlovek Kapr obecný...
včera
Fotografie
Josef přidal úlovek Jelec jesen...
včera
Fotografie
Josef okomentoval Poznejte ho a u...
včera
Fotografie
Josef okomentoval Nevšední gumové...
včera

Učíme se ve Vodňanech: (Skoro) zapomenuté rybářské technologie. Stokování dna a odbahňování loviště

Marek iRybářství 12. června 2023 0 komentářů
rybník

foto: archiv SRŠ Vodňany

Poznávání

I naši předkové museli řešit problémy se zanášením rybníků sedimenty. Jenomže v minulosti bylo tempo přírůstku sedimentů určitě výrazně pomalejší. Tomu také odpovídají metody, které při údržbě rybníků používali.

text: Karel Dubský

Karbování loviště je odstranění sedimentů za pomoci protékající vody. Hned úvodem je třeba zdůraznit, že v dnešní době jde o postup naprosto neakceptovatelný. Sedimenty putují odpadní stokou do níže položených rybníků nebo vodotečí a způsobují tak jejich zanášení a případně i škody na vodních organizmech.

REKLAMA

Tento postup byl velmi propracovaný a až překvapivě efektivní. Pracovní skupina několika osob zvládla za jeden den vyčistit i loviště středně velkého rybníka. Ještě ve druhé polovině minulého století byla tato praxe v osnovách naší školy; staří praktici při ní předávali své zkušenosti nastupujícím generacím rybářů.

rybník
foto: archiv SRŠ Vodňany

V čem spočíval postup? Úzký proud vody se v lovišti umně posouval pomocí provizorních hrázek nebo pomocí prkenných desek (plent) tak, aby jeho síla dokázala odnášet řídké sedimenty zvířené pomocí lopat. Pracovní výkon za den se dal odhadnout až v řádu stovek m3 odstraněného bahna. Loviště bylo zcela vyčištěné, horší to již bylo se stavem odpadní stoky.

REKLAMA

Stokování dna

Stokování dna je naopak postup, který se stále provádí a lze jej doporučit. Opatření spočívá v tom, že se původní rybniční stoky prohloubí a obnoví. U menších rybníků se dno stokuje od loviště směrem k přítoku (aby byl zachován spád) ručně lopatami.

Správný postup znamená bahno ze stoky odhazovat na obě strany co nejdále (což jde velice obtížně) do malých kopiček, které nebudou vytvářet souvislé hrázky. Tak může být zajištěno odtékání přebytečné vody stokou ze dna vypuštěného rybníka. Hlavní význam stokování je v odvodnění dna a například v kombinaci s následným zimováním i ozdravění prostředí pro chov ryb. Provzdušené dno také lépe podléhá mineralizaci nahromaděné organické hmoty.

rybník
foto: archiv SRŠ Vodňany

K prohloubení stoky stačí také ponechání mírného průtoku vody rybníkem po jeho výlovu. Stoka se prohloubí, po rybářsku „zařízne“. Jsou však i rybníky, na nichž není obnovení stok příliš vhodné. Vzhledem k vysokým obsádkám ryb může být příliš zahloubená stoka při výlovu důvodem shromažďování ryb na stoce mimo loviště a výlov se tak může komplikovat.

V současné době již v rybářských provozech není na tyto na lidskou práci náročné postupy většinou čas. Pokud dochází k odbahňování, pak většinou za použití mechanizace, při níž se jedná o rozsáhlejší zásahy.

REKLAMA
REKLAMA
Líbil se vám článek?

Pošlete ho dál svým přátelům

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Diskuze k článku (0)

Novinky z iRybářství na váš e-mail

Články, videa, recepty a další novinky na váš e-mail. Mějte přehled