Tag

Rybářská škola Vodňany

Browsing
úhoři

Střední rybářská škola Vodňany má v užívání školní rybářský revír Blanici Vodňanskou 3. Jako téměř každým rokem, také letos na jaře, konkrétně začátkem června, proběhlo vysazování mladých úhoříků do tohoto revíru. Obvykle se vysazuje tzv. úhoří monté, tentokrát se ale jednalo o již rozkrmené úhoře o velikosti 15–20 cm.

štika

Postup, při kterém se váčkový plůdek štiky obecné vysazoval (stále vysazuje) přímo do výtažníků nebo hlavních rybníků je možné z dnešního pohledu považovat za sice nenáročný, ale málo efektivní. Při této víceméně zastaralé variantě chovu nelze eliminovat značné ztráty zejména v rané fázi vývoje plůdku po vysazení, mimo jiné z důvodu kanibalizmu.