Fotografie
Jiří dal lajk úlovku od Jiří ...
před 13 hod
Fotografie
Jaroslav okomentoval Chlapský tatará...
předevčírem
Fotografie
Jaroslav okomentoval Vykradl auto ry...
předevčírem
Fotografie
Josef přidal úlovek Jelec jesen...
předevčírem

Vláda bude v pondělí projednávat vodní koridor Dunaj – Odra – Labe!

strunc 3. října 2020 0 komentářů

Novinky

Vybudování tohoto vodního koridoru je velmi kontroverzní projekt, který je v řešení už několik let. Měl by mimo jiné sloužit k doplňování vody v období sucha mezi jednotlivými povodími a pro zavedení lodní dopravy. Projekt má však řadu odpůrců a očekávají se negativní dopady na vodní společenstva. Bude jeho realizace schválena?

Text: David Štrunc, foto: Pixabay

Vláda bude na svém pondělním jednání řešit studii proveditelnosti kanálu Dunaj – Odra – Labe (DOL), potvrdil pro Deník N ministr dopravy doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA. Uvedl také, že se chystá projednat podrobnosti projektu úseku Kožle-Ostrava, který se už velmi konkrétně připravuje.

REKLAMA

Usnesení vlády

Společnost pro trvale udržitelný život zveřejnila návrh usnesení vlády, které by se mělo v pondělí projednat.

NÁVRH USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 2020 č. ke „Studii proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe“
Vláda
I. bere na vědomí výsledky ekonomického hodnocení „Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe“ (dále jen SP DOL) a na jejich základě:

II. ukládá

1. Ministru dopravy:
a) zahájit přípravu Oderské větve v úseku Ostrava-Svinov – státní hranice ČR/Polsko – (Koźle) jako první části propojení Odra – Dunaj ve výsledné variantě dle SP DOL a postupovat podle harmonogramu, který je přílohou tohoto usnesení. Do 30. června 2021 předložit vládě zprávu o dosažených pokrocích v rámci přípravy tohoto úseku.
b) v rámci územní ochrany koridoru DOL iniciovat změnu vedení koridorů územní rezervy průplavního spojení dle výsledné varianty SP DOL, a to pro všechny tři uvažované větve.


2. Ministru dopravy zadat zpracování dokumentu vyhodnocení vlivů na životní prostředí a na základě závěrů tohoto vyhodnocení zjistit realizovatelnost Dunajské, Oderské a Labské větve z hlediska vlivu na životní prostředí. Výsledek vyhodnocení vlivů na životní prostředí bude předložen vládě ČR k dalšímu rozhodnutí.
Termín: 31. 12. 2023


3. Ministru dopravy ve spolupráci s ministrem zahraničí pokračovat v mezinárodních jednáních s Polskem a Slovenskem o přeshraničních přechodových bodech.

4. Ministryni pro místní rozvoj ve spolupráci s ministrem dopravy v návaznosti na splnění úkolů uvedených pod bodem č. 2 a 3 aktualizovat Politiku územního rozvoje ČR se zohledněním mezinárodních dohod o přeshraničním bodu.

5. Ministru dopravy zahájit jednání na úrovni EU o zařazení projektu ve variantě Dunaj – Odra do sítě TEN-T při nejbližším termínu aktualizace sítě TEN-T.

Provedou:
ministr dopravy,
ministryně pro místní rozvoj,
ministr zahraničí.
Na vědomí:
hejtman Pardubického kraje
hejtman Olomouckého kraje,
hejtman Moravskoslezského kraje,
hejtman Zlínského kraje,
hejtman Jihomoravského kraje.


Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

REKLAMA

Tento projekt má řadu odpůrců, kteří nevěří, že by v obdobích sucha pomohl. Dalším důležitým faktem je, že by negativně ovlivnil vodní společenstva. Ryby, které se přirozeně nacházejí jen v povodí Dunaje, by se mohly rozšířit po celém území České republiky.

Kanál Dunaj - Odra - Labe
Kanál Dunaj – Odra – Labe. Zdroj: Ministerstvo dopravy

Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe je připravovaný mezinárodní projekt, který si klade za cíl propojení jmenovaných řek. Vzniklý kanál by měl sloužit lodní dopravě a energetice, bránit povodním a v neposlední řadě také doplňovat vodu do potřebných míst při dlouhotrvajícím suchu. Mimo vyjmenované řeky by měla být do projektu významně zapojena také řeka Morava.

Jaký je vás názor? Byli byste pro výstavbu DOLu?

REKLAMA
REKLAMA
Líbil se vám článek?

Pošlete ho dál svým přátelům

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Diskuze k článku (0)

Novinky z iRybářství na váš e-mail

Články, videa, recepty a další novinky na váš e-mail. Mějte přehled