Při hodnocení aktuálního zdravotního a kondičního stavu bývají u ryb posuzovány čtyři základní reflexy. Jedná se o reflexy únikový, obranný, ocasní a oční. Všechny reflexy jsou nepodmíněné, tedy vrozené.

text: Karel Dubský

Únikový reflex se projevuje snahou ryby uniknout před nebezpečím. Takovým nebezpečím mohou být například údery na vodní hladinu, otřesy, stíny dopadající na hladinu, blízkost jiných ryb, predátorů apod.

V rybářské praxi jsme nezřídka svědky toho, že rybáři například při výlovu rybníka poklepem na kádě nebo při přepravě ryb poklepem na přepravní nádoby zkoumají rychlost reakcí ryb na tyto podněty. Podle chování ryb lze usoudit, nakolik jsou „čilé“ nebo naopak již poměrně unavené vlivem stresu, který prodělávají.

kapr
Oční reflex, foto: Karel Dubský

Obranný reflex je snaha ryby vysmeknout se ze sevření. V podstatě jde o reakci na tlakové podněty. Ryby vyskakují na podložce. Pro zklidnění ryb se doporučuje je tisknout s co nejmenší intenzitou a jen lehce rukou zakrýt oko, protože toto chování je mimo jiné důsledkem zrakového vjemu. Při zacházení s rybami například při jejich umělém výtěru se využívá některá z metod anestezie, což vede ke zklidnění ryb.

Při posuzování ocasního reflexu se ryba drží těsně za hlavou v přední části trupu ve vodorovné poloze a obrácená na bok. Ocasní reflex se projevuje tak, že ryba má tendenci v pravidelných intervalech napřimovat ocasní partii do vodorovné polohy. Ocasní ploutev je při tom prohnutá a vějířovitě roztažená.

U ryb s ochablým ocasním reflexem lze usuzovat na ztrátu kondice, což bývá důsledek stresu, nevhodné manipulace a zhoršení životních podmínek.

Oční reflex se projevuje tím, že oko ryby položené na bok je jakoby nakloněné (vyvrácené) směrem ke spodině hlavy. Tento charakteristický jev u ryb je způsoben tím, že oči jsou dlouhodobě fixovány v běžné poloze pro vzpřímené tělo. Při násilném naklonění na bok se tyto svaly snaží oko udržet v původní poloze.

kapr
Ocasní reflex, foto: Karel Dubský

Zajímavý je pohled na oko na spodní straně hlavy. To se také vyvrátí, ale naopak směrem k temenu hlavy. Když se nad tím zamyslíme, tak je to zcela logické, protože má rovněž snahu zůstat v původní poloze. K vymizení očního reflexu dochází při úhynu ryby. Může být pomůckou pro rozlišení živých a uhynulých ryb v různých situacích.

Zhoršení nebo vymizení výše uvedených reflexů je známkou zhoršení zdravotního stavu nebo doprovodným příznakem onemocnění ryb. Uvedené reflexy jsou běžnou součástí posouzení aktuální stavu obsádek při pokusných odlovech.

kapr
Ocasní reflex, foto: Karel Dubský

U ryb však existuje daleko více reflexů, například potravní reflex, teritoriální chování, chování doprovázející výtěr, péče o potomstvo, migrační tahy atd., o kterých se můžeme zmínit v některém dalším pokračování.