Fotografie
Milena dal lajk úlovku od zdenek.tupec@se...
před 36 min
Fotografie
Leoš dal lajk úlovku od zdenek.tupec@se...
před 38 min
Fotografie
p.bosacky@seznam.cz přidal úlovek Jeseter sibiřsk...
před 16 hod
Fotografie
p.bosacky@seznam.cz přidal úlovek Kapr obecný...
před 16 hod
Fotografie
p.bosacky@seznam.cz přidal úlovek Amur bílý...
před 16 hod

Jeseter malý

Acipenser ruthenus
Čeleď: jeseterovití
Jeseter malý
Zaměnitelné druhy Vše o rybě Lov ryby 19 článků

Slovensky
Jeseter malý
Anglicky
Sterlet
Německy
Sterlett

Základní údaje

Běžná délka:
40–60 cm
Běžná hmotnost:
0,5–1,5 kg
Doba hájení:
16. březen až 15. červen
Trofejní délka:
100–125 cm
Trofejní hmotnost:
přes 10 kg
Nejmenší lovná míra:
30 cm

Poznávací znaky

 • Jako u všech jeseterů je tělo vřetenovité s rovnou linií břicha, s pěti řadami kostěných štítků – jedna hřbetní, dvě boční a dvě břišní.
 • Ocasní ploutev je heterocerkní (s protaženým horním lalokem).
 • Rypec je kuželovitý, dolní ret je u jesetera malého rozpolcený, se čtyřmi třásnitými vousky před ústy, které jsou na průřezu okrouhlé, krátké, na vnitřní straně zpravidla obrvené.
 • Natažené vousky dosahují k přednímu okraji úst.
 • Hřbetní štítky mají dlouhý, dozadu obrácený hrot, který přesahuje základnu dalšího sousedního štítku.
 • Boční štítky jsou kosočtverečného tvaru a částečně se překrývají.
 • Bočních kostěných štítků je více než 58 na každé straně těla.
 • Boční štítky má ze všech jeseterů nejmenší.
 • Hřbetní strana těla je šedohnědá nebo zelenohnědá, břišní žlutavá nebo špinavě hnědá, někdy narůžovělá.
 • Hřbetní a řitní ploutev jsou rezavě červené, ostatní popelavě šedé.
 • Boční a břišní štítky jsou bělavé, hřbetní žlutavé.
 • V době tření se na hlavě objevuje u pohlavně zralých ryb bělavý povlak.

Zaměnitelné druhy

 • Postranních štítků na bocích jesetera velkého je méně než 50, jeseter velký nemá vousky na vnitřní straně obrvené, ale hladké.
 • Jeseter hvězdnatý má charakteristický dlouhý a úzký rypec, základna krátkých neobrvených vousků je blíže k ústům než ke špičce rypce.
 • Rypec jesetera ruského je krátký, široký a tupý, neobrvené krátké vousky nedosahují předního okraje úst (u jesetera malého dosahují), mezi řadami štítků jsou obvykle velké hvězdicovité destičky.
 • Ústa vyzy velké jsou velká, poloměsíčitá, zabírají celou spodní část rypce a jejich okraje částečně přecházejí na okraje hlavy. Vousky vyzy jsou hladké, z boků zploštělé.
Obrázek ryby
Jeseter ruský
jeseterovití

Kde jesetera malého najdeme?

Jde o netažný sladkovodní druh jesetera.

Zdržuje se v korytě řeky, v jámách při pobřeží u strmých břehů nad hlubokou vodou.

Kalným vodám se vyhýbá. V době zvýšeného stavu vody, kdy se zakalení zvětšuje, se stahuje i do bočních průtočných říčních ramen.

V našich vodách je jeho současný výskyt především výsledkem vysazování.

V zarybňovacích plánech revírů není, ale v posledních letech je v povodí Moravy vysazován ve spolupráci podniku Povodí Moravy, vídeňské univerzity a MRS v rámci záchranného projektu.

V povodí Moravy a Dyje žijí i jedinci pocházející z původních populací (jeseter malý je endemitem dunajského povodí, na Slovensku je do Dunaje vysazován již řadu let).

Vysazuje se do soukromých vodních nádrží v rámci rekreačního rybolovu podobně jako větší jeseter sibiřský.


Život jesetera malého

Živí se larvami vodního hmyzu, měkkýši, korýši, červy, pijavkami a náhodně také rybami.

Vyskytuje se jednotlivě nebo v menších skupinách, jen v době tření a zimování se sdružuje do velkých hejn.

Večer a v noci v době výletu jepic vystupuje k hladině, připlouvá ke břehu, na mělčiny a mezi ponořenou vegetaci, kde sbírá potravu.

V době tření táhnou hejna jeseterů proti proudu na trdliště.

Juvenilní jedinci se zdržují v místě trdliště několik měsíců a pak táhnou na místa s měkčím dnem.

Tření probíhá v proudnici toku.

Pohlavní zralost nastává u mlíčáků ve 3.–5. roce, u jikernaček ve 4.–7. roce života.

Kříženec jesetera malého a vyzy velké (tzv. bestěr) k nám byl dovezen koncem 80. let minulého století a dodnes se využívá v našich chovných zařízeních a nádržích pro komerční rybolov (tito jedinci vzhledově připomínají jesetera malého, dorůstají ale větších velikostí a ústa mají spíš podobná vyze).


Jak lovit jesetera malého

Převážně na položenou, protože jde o rybu dna. Jako nástrahu můžeme použít žížaly, měkkýše, kousky rybek, velmi úspěšné bývají larvy vodního hmyzu, zvláště hrabavých druhů jepic. Zabere i na boilie a pelety.


Všechny články o rybě

Články o této rybě (19)

Novinky z iRybářství na váš e-mail

Články, videa, recepty a další novinky na váš e-mail. Mějte přehled